Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > Předškolní vzdělávání bude díky dvěma ...

Předškolní vzdělávání bude díky dvěma miliardám korun dostupnější

22.03.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke konci roku 2015 hned dvě výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu na podporu péče o děti do 3 let, dětské skupiny a školská zařízení. Ke dni 15. 3. 2017 bylo schváleno 135 projektů, mezi něž bylo rozděleno 1,9 mld. Kč. Dalších 23 projektů za cca 400 mil. Kč se nachází v závěrečné fázi hodnocení. Podpořeny tak budou celkově projekty za více než 2 mld. Kč.
„Díky úspěšným projektům budou mateřské školy buď nově vybudovány, nebo zmodernizovány, přičemž navýšení kapacit počtu dětí bylo podmínkou přijatelnosti projektu. Tím pomůžeme uspokojit poptávku po předškolním vzdělávání a umožníme lepší zapojení rodičů s dětmi na trhu práce. Počítáme s tím, že se zlepšení podmínek dotkne zhruba 6 885 dětí,“ říká náměstek ministryně pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád k výsledkům výzvy č. 14 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ a výzvy č. 15 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality.

Největší počet projektů zaznamenalo Ministerstvo pro místní rozvoj od žadatelů z Jihomoravského a Středočeského kraje, což odpovídá demografické potřebnosti se vzrůstající kapacitou míst v mateřských školách v oblastech velkých měst jako je Praha či Brno. V Jihomoravském kraji tak bylo doposud schváleno 25 projektů za 294 milionů korun s podpořenou kapacitou 1413 dětí, v Olomouckém kraji se jednalo o 19 projektů za 279 milionů korun pro 978 dětí a ve Středočeském kraji jde o 24 schválených projektů pro 937 dětí. Seznam schválených žádostí     zde [PDF, 336.81KB]

Neúspěšní žadatelé v rámci těchto výzev na podporu předškolního vzdělávání mohou využít taktéž výzvy Integrovaného regionálního operačního programu pro integrované nástroje ITI (integrované územní investice) a IPRÚ (integrované plány rozvoje území). Jedná se o podporu metropolitních oblastí velkých měst v součtu za 1,3 miliardy Kč (podíl EU), nebo výzva v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, kde jsou alokovány 2 miliardy Kč zahrnující všechny oblasti vzdělávání, tedy i ZŠ, SŠ/VOŠ a zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. 


Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz