Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > "Od poznání k rozhodování": evaluátoři ...

"Od poznání k rozhodování": evaluátoři sdíleli zkušenosti na mezinárodní konferenci

22.11.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj pořádalo ve středu 22. listopadu již třetí ročník mezinárodní konference zaměřené na evaluaci evropských fondů v ČR. V první části jako podkladový materiál sloužila studie evaluační kultury napříč zeměmi V4, v dalších částech se hosté z celé Evropy zaměřili na konkrétní problematiku evaluátorské praxe.
„První evaluační konference se pořádala v rámci našeho předsednictví zemím Visegrádské skupiny v roce 2015. Od té doby se z tohoto formátu setkání evropských odborníků na evaluaci stala tradice. První konference definovala výzvy a příležitosti současného programového období, o rok později byla tématem rychlejší, přesnější a užitečnější evaluace a letos se účastníci zaměřili na přechod od poznání k rozhodování, tedy na problematiku aplikace evaluací. Cílem konference letos nebylo jen sdílení názorů a zkušeností, ale i snaha o definování konkrétních doporučení pro odborníky a správu pro rozvoj České republiky,“ uvedla náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Olga Letáčková, která na konferenci pronesla úvodní slovo.

Konference se zúčastnila řada odborníků jak z odborné praxe, tak z akademické sféry. Johanna Pennarz předala své zkušenosti vedoucí Nezávislého útvaru pro evaluace z Mezinárodního fondu pro zemědělský rozvoj v prezentaci zaměřené na využívání a předávání poznatků evaluací. Martin Mölder z Univerzity v Tartu posluchačům ukázal, jak co nejefektivněji předat divákovi specifické informace v podobě dat. Více příspěvků v čele s Levente (Levi) Littvayem z Central European University se zabývalo problematikou a příklady kontrafaktuálních evaluačních metod.

Cílem organizátorů konference nebylo jen přivést zahraniční experty do ČR a zvýšit zdejší evaluační kulturu, ale také přilákat k tématu evaluací i odbornou veřejnost ze státní správy a sféry decision makerů, kteří jsou primárními uživateli evaluací. S ohledem na tento cíl se zítra uskuteční navazující vzdělávací workshopy pro odbornou veřejnost zaměřené na návrh dotazníků a na kvantitativní metody analýzy dat.


Kontakt pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz