Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > Ministryně Šlechtová: 743 milionů korun ...

Ministryně Šlechtová: 743 milionů korun na sociální bydlení v regionech

24.10.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo 743 milionů korun na podporu sociálního bydlení v regionech. Na dotace prostřednictvím Integrovaného regionální operačního programu (IROP) dosáhlo 119 projektů.
„Sociálně slabším občanům, kteří se ve svízelné situaci neocitli vlastní vinou, je zvlášť nutné pomáhat. V listopadu letošního roku proto ještě plánujeme vyhlásit výzvy na sociální bydlení II, kde bude finanční objem dotace zhruba dvě miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj,“ říká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
V průběhu září bylo ukončeno hodnocení projektů 34. a 35. výzvy IROP, které byly zaměřeny na podporu sociálního bydlení v celé České republice mimo území hlavního města Prahy. Ve výzvě č. 34 „Sociální bydlení“ bylo předloženo 25 projektů za cca 170 mil. korun. K financování bylo doporučeno 23 projektů za 158 mil. Kč. Ve výzvě č. 35 „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality“ bylo předloženo 119 žádostí o podporu v celkovém finančním objemu 721 mil. Kč. Nakonec bylo doporučeno k financování 96 projektů za 585 mil. Kč.

Seznam schválených projektů 34. výzvy     zde [PDF, 541.79KB].
Seznam schválených projektů 35. výzvy     zde [PDF, 596.49KB].

Více informací o těchto výzvách je k dispozici na webu IROP: Harmonogram výzev 2017.
Další alokace pro sociální bydlení je vyčleněna ve výzvách ITI, IPRÚ a CLLD.Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz