Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > Ministři budou v OSN sdílet zkušenosti v ...

Ministři budou v OSN sdílet zkušenosti v oblasti městského vývoje

08.11.2017: Česká delegace v čele s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou se zúčastní 78. zasedání Výboru pro bydlení a management pozemků Evropské hospodářské komise OSN, který proběhne od 8. do 10. listopadu v Ženevě. Na programu jednání bude mimo řešení současných otázek týkajících se bydlení i setkání ministrů členských zemí tohoto regionu a schválení společné deklarace zaměřené na problematiku udržitelného bydlení a rozvoje měst.
„Širší výměna názorů a sdílení zkušeností z regionální úrovně je velmi důležitá při řešení globálních problémů městských oblastí. Musíme globálně přemýšlet, než budeme moci odpovídajícím způsobem postupovat na lokální úrovni. Evropská hospodářská komise OSN se v posledních dvou desetiletích ukázala jako jedinečné místo, kde země mohou formulovat svou společnou vizi, cíle a zásady udržitelného bydlení a rozvoje měst,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, která na ministerském jednání pronese úvodní slovo a zúčastní se diskuse u kulatého stolu.
                                                                                                                   
Odborníci ze států severní polokoule budou spolu s ministry a zástupci dalších státních institucí diskutovat o současných výzvách v oblasti bydlení. Na programu zasedání je mimo problematiky zajištění dostupného a zdravého bydlení i strategie pro udržitelný růst měst, která v sobě zahrnuje tematiku integrovaného plánování, zavádění konceptu chytrých měst i otázku jejich financování. Stranou nezůstanou ani výzvy spojené s digitalizací a poskytováním služeb sdílené ekonomiky. Na závěr jednání by měla být přijata Ženevská deklarace ministrů o udržitelném bydlení a rozvoji měst.
 
Evropská hospodářská komise OSN sdružuje 56 států a v současné době slaví 70. výročí od svého založení. Listopadové zasedání EHK OSN navazuje na mezinárodní konferenci European Urban Forum, kterou uspořádalo ministerstvo v říjnu letošního roku v Praze. Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz