Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > MMR představilo vládě materiál shrnující ...

MMR představilo vládě materiál shrnující postupy v elektronizaci veřejných zakázek

22.05.2017: Nejdůležitější události v oblasti elektronizace veřejných zakázek za minulý rok a další opatření a úkoly spojené s touto oblastí dnes projednali zástupci Vlády ČR. V Národním elektronickém systému (NEN) je k dnešnímu dni evidováno 448 zadavatelů napříč veřejnou správou, přes 1 200 dodavatelů a objem zakázek přesahuje 20 miliard Kč.
Vláda dnes schválila Zprávu o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek za rok 2016, kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Zpráva obsahuje shrnutí významných událostí souvisejících se Strategií elektronizace, zprávu o činnosti řídící skupiny Strategie elektronizace, podrobný popis plnění jednotlivých opatření a shrnutí prvního roku realizace opatření Strategie elektronizace.
 
Současná Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 je uskutečňována řadou opatření a úkolů, na kterých se podílí Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí a Ministerstvo vnitra, popř. další orgány státní správy či další instituce dle potřeby. Tato strategie obsahuje analýzu výchozí situace, definici cílů, prioritních oblastí a popis organizačního a finančního zajištění navržených opatření. Za rok 2016 byly v NEN zadány zakázky v hodnotě 4,4 miliardy KČ bez DPH. Od roku 2015 celková finanční suma zakázek přesahuje již 7 miliard Kč bez DPH. V NEN je k dnešnímu dni více než 4 000 uživatelů.

Kontakty pro média:
Vilém Frček
Odbor komunikace
E-mail: vilem.frcek@mmr.cz