Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > MMR posílá téměř čtvrt miliardy na ...

MMR posílá téměř čtvrt miliardy na rozvoj česko-bavorského příhraničí

15.06.2017: Nová naučná stezka Lučina, projekt Po stopách Karla IV. nebo výstavba nového zázemí „Lesní dílna“ v Kašperských Horách určeného pro vzdělávací program se zaměřením na práci s přírodními materiály, řemeslnou výrobu a uměleckou tvorbu. Také na tyto projekty poputuje téměř čtvrt miliardy korun, které uvolnilo Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika pro období 2014-2020.
„Projekty přeshraniční spolupráce přispívají k odbourávání mentálních i institucionálních překážek mezi státy Evropské unie. Těší mne, že jsme mohli podpořit například projekt se zapojením předškolních dětí, u nichž je vysoká šance, že se investice do setkávání velmi dobře zúročí v podobě lepšího porozumění a rozvíjení přátelských vazeb přes hranici,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Příkladem projektu zaměřeného na vzdělávání je program Malí, ale společně silní!, který se zaměřuje na jazykové vzdělávání, setkávání a vzájemné poznávání předškolních dětí z Mähringu a Mariánských Lázní. Na projekt poputuje dotace 163 tis. euro.
 
Na projekt Po stopách Karla IV., jenž je zaměřen na opakované kulturně-historické akce připomínající Karla IV. a jeho činnost v příhraničním regionu, bude alokováno také 163 tis. euro.. Konkrétně se jedná o následující oblíbené akce: Městské slavnosti v Kašperských Horách, Setkání na hradě Kašperk, Česko-bavorský festival Šumava a Bavorský les na plátně i mimo něj či Historický festival k poctě Karla IV. v Grafenau.
 
Pro další kola Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika pro období 2014-2020 zbývá 37,5 mil. euro. Prostředky jsou zatím k dispozici ve všech prioritních osách. S ohledem na plnění indikátorů programu budou nyní vítány především projekty s výrazným přínosem pro malé a střední podniky, projekty podporující statky přírodního a kulturního dědictví a projekty v oblasti životního prostředí, které přispívají k ochraně specifických přírodních stanovišť. Příští zasedání Monitorovacího výboru se koná 5. – 6. prosince 2017. Projekty je třeba předložit nejpozději do 23. srpna 2017.Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz