Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > MMR: Podávání žádostí na modernizace a ...

MMR: Podávání žádostí na modernizace a stavby nových sportovišť a tělocvičen je ve své polovině

18.07.2017: Přesně měsíc zbývá obcím, aby mohly podat žádost o dotaci na obnovu a budování sportovní infrastruktury. Ministerstvo pro místní rozvoj pro ně připravilo sto milionů korun.
Žádosti mohou podávat obce do tří tisíc obyvatel, které jsou zároveň i zřizovatelem školy, do 18. srpna do 12 hodin. Rozdělené finance obce použijí na rekonstrukci, modernizaci či na vybudování hřišť a tělocvičen, které využijí žáci základních škol v rámci tělesné výchovy. „Hřiště a tělocvičny jsou nezbytným předpokladem pro kvalitní rozvoj dětí a mládeže a nemohou být pouze předností měst. Skrze tuto dotační výzvu chceme obcím pomoci s rozvojem kvality života na venkově,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Žádosti o dotace je možné podávat do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury, do 18. srpna (12 hodin). Rozhodující pro přijetí žádosti je razítko podatelny ministerstva s datem doručení.
 
Za školní hřiště či tělocvičnu je považována stavba (zařízení), jež je využívána k tomuto účelu, a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na stavbu využít. Tyto stavby mohou byt využívány také pro další sportovní a společenské aktivity. Dotace není udělována na vybavení těchto zařízení. Maximální výše dotace je až 5 mil. Kč, dolní limit na jednu akci činí 500 tis. Kč. Dotace je poskytována do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
 
Elektronická žádost o poskytnutí dotace zde    .


Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz