Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > MMR: Chystáme novou podobu Strategie ...

MMR: Chystáme novou podobu Strategie regionálního rozvoje

24.07.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo „Zprávu o uplatňování Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 (SRR ČR), vyhodnocení za roky 2014-2016“. Ze zprávy plyne řada zásadních doporučení, jejichž zapracování do současné podoby SRR ČR 2014-2020 by znamenala zásadní změnu celé podoby dokumentu.
„Takový postup práce považuje MMR za velmi neefektivní a časově náročný. MMR chce veškeré potřebné změny promítnout do přípravy nové podoby Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, která bude splňovat základní předpoklady moderního strategického dokumentu a bude respektovaným národním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Dílčí cíle zprávy jsou zachyceny v pěti základních bodech: Posouzení vlivů koncepčních dokumentů veřejné správy s celostátním zaměřením a strategie územních obvodů krajů na uplatňování SRR ČR 2014-2020; Vyhodnocení účinnosti implementace SRR ČR 2014-2020; Návrhy na aktualizaci SRR ČR 2014-2020 a jejich zdůvodnění, popřípadě návrhy a důvody ke zpracování nové SRR v působnosti krajů; Vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví s uvedením, zda nebyly zjištěny nepředpokládané negativní dopady na životní prostředí a veřejné zdraví, spolu s návrhy pro jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci.


Zpráva o uplatňování Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020     zde [PDF, 5.18MB].


Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz