Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > Liberalizace e-tržišť odstartuje 30 ...

Liberalizace e-tržišť odstartuje 30.června 2017

30.05.2017: Vláda bude rozhodovat o podmínkách využívání elektronického systému zadávání zakázek. Dostane dvě varianty, smlouvy se soukromými systémy za 43 milionů ročně skončí 30.6.2017.
MMR zkompletovalo všechny podklady pro vládu, která bude příští týden rozhodovat o tom, od kdy začne být povinné využívání systému NEN státní správou, a o budoucnosti dnes používaných soukromých tzv. e-tržišť. Vláda dostane na výběr dvě varianty, které se liší různými termíny povinného přechodu k využívání NEN. Tyto varianty byly vybrány na základě ekonomičnosti v období 3 let od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2019.

Česká republika je ke spuštění tohoto systému smluvně vázána Evropské unii a postupuje podle dlouhodobého harmonogramu. Z hlediska liberalizace celého procesu je zásadní, že ke dni 30. června 2017 dojde k ukončení koncesních smluv na provoz vybraných elektronických tržišť (e-tržišť). Od tohoto data stát přestane platit přes 43.000.000 Kč ročně provozovatelům e-tržišť jako je Tendersystems, s.r.o. a Syntaxit, s.r.o., aby se i tento podnikatelský sektor zcela liberalizoval a přestal zneužívat státní dotační politiku. Uzavře se tak období, kdy stát těmto podnikatelům vyplatil za správu e-tržišť od roku 2012 více než 160.000.000 Kč.

"Stále ostřejší útoky na systém NEN v posledních týdnech jsou důkazem rostoucích obav současných provozovatelů e-tržišť z konce dotované jistoty a nutnosti přejít do běžného konkurenčního prostředí," říká ministryně Karla Šlechtová. "Čtyřicet milionů jistého příjmu ročně od státu je poměrně velká částka, o kterou jejich provozovatelé přijdou, a které budou nuceni hradit z poplatků uživatelů.“

Soukromí vlastníci často tvrdí, že jejich malá e-tržiště fungují lépe a pružněji než státní systém, ale záměrně zamlčují, že jde o softwarově omezená, jednoúčelová řešení, specializovaná na omezený sektor trhu. Software, který musí pokrýt celý zadavatelský a podnikatelský trh v České republice, je logicky robustnější a komplikovanější, a bude také obtížnější ho spravovat a ladit.

Objem zakázek realizovaných přes systém NEN přesto dosáhl za poslední rok už 21 mld. Kč a využívá ho přes 1700 firem a institucí.

"Cílem kritiků NENu prostřednictvím různých účelových sdružení typu NENEN není primárně poukázat na jeho nedostatky, ale dosáhnout prodloužení smluv o další měsíce a získat tak další desetimilióny od státu," upozorňuje ministryně Šlechtová.
Obě varianty pro vládu posuzují minimální a maximální náklady na provoz NEN a e-tržišť.  Zatímco minimální náklady obou doporučených variant se takřka neliší, maximální se mohou lišit o více než 35 milionů Kč. Jde o množství proměnných, jakými je chování zadavatelů, počty a objemy veřejných zakázek a výše poplatků, kterou soukromí provozovatelé e-tržišť přenesou na uživatele poté, co přestanou dostávat finanční prostředky od státu. Každopádně platí, že i přes stanovení data povinného využívání NEN státní správou je v obou návrzích počítáno s možností požádat z povinného používání NEN o výjimku.

Systém NEN schválila vláda Petra Nečase usnesením z 5. ledna 2011 pod názvem Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015. Další významný krok udělala vláda Bohuslava Sobotky, za níž byl předloni, 1. srpna 2015, NEN spuštěn do ostrého provozu.  


Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz

Kategorie:

Články