Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > Karla Šlechtová: Politika soudržnosti ...

Karla Šlechtová: Politika soudržnosti tvoří klíčové pojítko mezi evropskými regiony

02.03.2017: Ministři zemí Visegradské skupiny, tj. České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska a také Bulharska, Chorvatska, Rumunska a Slovinska se dnes ve Varšavě setkali a jednali společně i s evropskou komisařskou Corinou Crețu a zástupci Evropského výboru regionů o podobě politiky soudržnosti. Ta je jedním z nejdůležitějších investičních nástrojů podporující růst regionů Evropské unie a zvyšování kvality života jejich občanů. Rok 2017 je klíčový vzhledem k probíhajícím debatám o budoucím nastavení politiky soudržnosti a o přípravě víceletého rozpočtu EU.
„Kohezní politiku vnímám jako jeden z klíčových pilířů Evropské unie a pojítko mezi členskými státy. Tvoří jedinečný investiční nástroj a má potenciál k řešení dlouhodobých strukturálních problémů. V České republice výrazně ovlivňuje rozvoj regionů a umožňuje realizaci desítky tisíc úspěšných projektů s konkrétními přínosy pro veřejnost. O její budoucnosti je třeba vést otevřený dialog. Nevyhneme se otázkám a přehodnocení v oblasti strategického řízení, bude nutné podniknout další kroky směrem ke zjednodušení pravidel a v neposlední řadě se pokusit lépe přiblížit její přínosy široké veřejnosti,“ uvedla Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj, které v Polsku vede českou delegaci.
 
Jednání ministrů zemí Visegrádské skupiny v rozšířeném složení ministrů zodpovědných za hospodářský a regionální rozvoj Bulharska, Chorvatska, Rumunska a Slovinska, za přítomnosti komisařky Coriny Crețu a zástupců Evropského výboru regionů se zaměřila na debatu o strategii a implementaci budoucí politiky soudržnosti. Jedním z výstupů je Společný dokument přijatý všemi přítomnými ministry. Na setkání navazuje odborná konference, kde si experti na politiku soudržnosti společně s odborníky z praxe budou sdílet názory na to, jak by se tato politika dala zacílit a zjednodušit tak, aby byla současně účinnější a lépe odpovídala skutečným potřebám místních ekonomik.
 
Politika soudržnosti EU je realizována z pěti evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondů) v sedmiletých programových období. Pro období 2014–2020 vyhradila Evropská unie z rozpočtu na kohezní politiku celkem 454 miliard euro z evropského rozpočtu EU. Česká republika má k dispozici téměř 24 miliard euro. Podrobnější informace včetně vývoje a číselných údajů z jednotlivých zemí naleznete na portálu veřejně přístupných dat týkajících se soudržnosti    , podrobnější informace za Českou republiku pak na stránkách www.dotaceEU.cz.

   


Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz
 

Připojené soubory