Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > Karla Šlechtová: Dalších 900 milionů ...

Karla Šlechtová: Dalších 900 milionů korun pro naše muzea

21.08.2017: Muzea České republiky se dočkají další podpory Ministerstva pro místní rozvoj. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) byla vyhlášena výzva Muzea II, pro niž je připraveno 900 milionů Kč z prostředků EU. Celková alokace výzvy včetně podpory ze státního rozpočtu je pak přes jednu miliardu korun. Žádosti lze podávat do 31. ledna 2018.

„Vyhlášením této výzvy reagujeme na předchozí úspěch výzvy IROP Muzea, díky níž bylo podpořeno celkem 39 projektů za přibližně 1,646 miliardy korun. Jedná se například o projekt Moravskoslezského kraje Muzeum automobilů TATRA a další. Nejaktivnější a nejúspěšnější, co do počtu projektů, byli žadatelé v Jihomoravském kraji s osmi podpořenými projekty,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Příjemci podpory 76. výzvy IROP Muzea II. mohou být muzea zřizovaná státem nebo krajem. Průměrná návštěvnost muzea za roky 2014, 2015 a 2016 musí překročit 30 tisíc návštěvníků. Cílem podpory je zvýšení ochrany sbírkových předmětů, budování nových expozic a depozitářů či modernizace sociálního a technologického zázemí.

Finanční prostředky lze tedy čerpat například na rekonstrukci stávajících a budování nových expozic a depozitářů, modernizaci a výstavbu zázemí, zabezpečení a osvětlení objektů, zvýšení ochrany sbírkových fondů, konzervování a restaurování sbírkových předmětů, digitalizaci sbírek, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků nebo odstraňování přístupových bariér. Žádosti lze podávat do 31. ledna 2018.

 

Schválené projekty výzvy č. 21 Muzea naleznete      zde [PDF, 245.12KB].
Informace o výzvě č. 76 naleznete zde.

Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz