Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > Do místních komunikací je nutné investovat

Do místních komunikací je nutné investovat

21.09.2017: Více než 316 km místních komunikací se za poslední dva roky zrekonstruovalo či se právě dokončují jejich opravy ve všech regionech České republiky. A to díky dotacím Ministerstva pro místní rozvoj. Na 768 projektů byla poskytnuta celková částka téměř 500 milionů korun. O vizích do příštích let a především o tom, jak řešit palčivý problém, aby se mosty, silnice či lávky z našich obcí dostaly z havarijního stavu, dnes jednali ministryně Karla Šlechtová s předsedou Sdružení místních samospráv Stanislavem Polčákem.
„S panem předsedou jsme se shodli, že je více než nutné do místních komunikací v obcích investovat. Chtěla bych mu proto poděkovat. Je totiž v návrzích na řešení těchto aktuálních otázek, a zejména pak v mapování stavu silnic našich regionů, velmi aktivní. Dlouhodobě poukazujeme na znevýhodnění menších obcí a jednou z hlavních vizí Ministerstva pro místní rozvoj je zamezit odlivu obyvatel z českého, moravského a slezského venkova, takže by bylo velkou chybou dopustit, aby se bránilo v jeho rozvoji a zvelebování. Naši občané si zaslouží příjemný prostor pro život nejen ve městech,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
V roce 2016 získalo dotace 327 projektů za 217,3 milionů Kč, letos dalších 441 projektů, na něž byla uvolněna částka 280,8 milionů Kč. Díky kontinuálnímu zacílení na problematiku regionálního rozvoje tak bylo za sledované období opraveno nebo se v tomto roce opravuje na 316 km místních komunikací. Finanční požadavek obcí je však mnohem větší.
 
„Mnoho obcí v naší zemi má například mnoho chátrajících mostů a i oprava jednoho z nich se pohybuje ve stejné výši, jako rozpočet obce. Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj jsme se pustili do projektu s cílem shromáždit a zpřístupnit vybraná data a zmapovat tak stav veřejné infrastruktury u menších obcí,“ uvedl předseda Sdružení místních samospráv Stanislav Polčák.