Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > Dnes proběhl další konzultační den MMR k ...

Dnes proběhl další konzultační den MMR k bytové problematice

13.06.2017: V Akademii veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj se dnes uskutečnil pravidelný Konzultační den MMR k bytové problematice. Účastnily se ho desítky lidí z řad široké i odborné veřejnosti. Pozitivní ohlasy byly především na organizaci a na poskytnuté informace.
Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá tyto bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko - poradenskou činnost zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace a orgány a občany. Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek. 

Po přednáškách byl věnován standardně prostor posluchačům, aby mohli klást dotazy ohledně bytové politiky. Nejčastější dotazy směřovaly k fungování SVJ a k jejich pravomocím. Posluchače dále zajímalo, jaké mají možnosti, pokud se jako pronajímatelé snaží vypovědět smlouvu nájemníkům z důvodu velkého množství osob žijících v bytě. Několik účastníků se živě zapojilo do diskuze, zda je správné, aby si SVJ do nákladů na služby započítávala i psy.