Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2016 > Zasedala poslední letošní Rada pro ...

Zasedala poslední letošní Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy

05.12.2016: Dnes proběhlo v tomto roce poslední pravidelné jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy) za účasti premiéra Bohuslava Sobotky a dalších ministrů. Jednání vedla výkonná místopředsedkyně Rady Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj. Členové Rady projednali aktuální otázky spojené s čerpáním fondů EU.
Nejdůležitějším bodem jednání byl aktuální stav plnění předběžných podmínek. Termín pro splnění všech podmínek je do konce letošního roku a ČR má aktuálně splněno 37 ze 40 předběžných připomínek,“ uvedla k jednání ministryně Karla Šlechtová.

Ministryně Šlechtová také informovala účastníky jednání Rady o aktuálním stavu čerpání evropských prostředků. Celkem bylo k 31. říjnu vyhlášeno 381 výzev s alokací 421,8 mld. Kč (EU podíl), což představuje více než 65 % z celkového objemu prostředků pro programové období 2014–2020, o které již mohou uchazeči žádat.

Účastníci jednání také projednali přípravu novely zákona o rozpočtových pravidlech a aktualizovaný Evaluační plán Dohody o partnerství.

Rada pro ESI fondy je poradním orgánem vlády v oblasti koordinace pomoci z ESI fondů a schází se k diskusi nad aktuálními otázkami pravidelně, přibližně každé dva měsíce. Na programu jednání Rady jsou pravidelně předkládány návrhy řešení závažných problémů a řízení rizik v programech, stejně jako systémová opatření nutná pro řádné a efektivní čerpání evropských fondů.


Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz