Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2016 > Zahraniční ohlasy na publikaci o ...

Zahraniční ohlasy na publikaci o urbanistické kompozici

02.11.2016: Publikace Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech, kterou zpracoval Ústav územního rozvoje a garantovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, sklízí pozitivní ohlasy v České republice i v zahraničí.
Publikace byla vytištěna jako mimořádná příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj, byla distribuována do téměř dvaceti knihoven vybraných vysokých škol. Prostřednictvím Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR či Svazu měst a obcí byla nabídnuta široké veřejnosti. Publikace je naplněním jednoho z opatření Politiky architektury a stavební kultury, kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj a schválila vláda.

Architekt Vladimír Matuš, žijící v kanadském Torontu, hodnotí publikaci následovně: Od poloviny sedmdesátých let, kdy jsem se rozhodl živit urbanismem na plný úvazek, shromáždil jsem rozsáhlou kolekci urbanistických manuálů, příruček, publikací a referátů z celého světa. Bez nadsázky, mohu Vám říci, že tato UUR publikace je jedna z nejlépe zpracovaných urbanistických manuálů v dané kategorii. Doufám, že mimořádně kvalitní práce autorů bude řádně oceněna. Podle mého úsudku, "Principy..." by se měly stát vysokoškolskou učebnicí a povinnou četbou pro každého, kdo má zájem podílet se na městském a regionálním plánování. Formát a obsahové uspořádání nejen zaujme profesionálního urbanistu/plánovače, ale je i snadno srozumitelné pro studenta nebo laického čtenáře.“

Zdarma je ke stažení na stránkách Ústavu územního rozvoje v sekci Územní plánování a stavební řád     nebo na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj