Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2016 > Výroční akce 2016 Programu přeshraniční ...

Výroční akce 2016 Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

23.09.2016: Výroční akce 2016 Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Cílem výroční akce je vhodnou formou představit projekty z oblasti cestovního ruchu, které jsou s ohledem na geografické a historické aspekty dotační oblasti v rámci programu dominantní,“ uvedl náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád.
 
Nejprve se uskuteční 27. září 2016 konference v Modravě v prostorách Spolkového domu. Na ní budou představeny projekty jako Zlatá stezka (síť turistických cest) PhotoStruk (analýza historických fotografií) či projekt Putování bez hranic srdcem Evropy. S posledně jmenovaným projektem se bude moci seznámit veřejnost při dvou pěších výletech hned následující den.
 
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 navazuje na velmi úspěšný program Cíl 3 realizovaný v programovém období 2007-2013. Nový program s celkovou alokací 103,4 mil. EUR je určen zejména pro regionální a místní projekty připravované v úzké spolupráci českých a bavorských partnerů s dopadem na společné území.
 
Od zahájení Programu bylo schváleno celkem 52 projektů v celkové výši 40,9 mil. EUR, což činí 40 % z celkové alokace programu. Dalších 52 projektů v celkové výši 45,5 mil. EUR bylo předloženo. Monitorovací výbor je bude schvalovat v prosinci tohoto roku.  
 

Kontakt pro média:
Ing. Veronika Vároši
Ředitelka oboru komunikace MMR
+420 734 360 704,  e-mail: veronika.varosi@mmr.cz

Připojené soubory