Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2016 > Vyjádření MMR k problematice ...

Vyjádření MMR k problematice nezaknihovaných akcií a státních podniků

21.11.2016: Na základě písemného podnětu z Ministerstva dopravy, aby Ministerstvo pro místní rozvoj dalo metodický výklad jak postupovat v případě nezaknihovaných akcií u státních podniků, které se chtějí účastnit veřejných zakázek, poskytuje MMR toto stanovisko:
Zákon o zadávání veřejných zakázek podle názoru Ministerstva pro místní rozvoj stanoví jednoznačné pravidlo: vítězem veřejné zakázky se nemůže stát akciová společnost, která nemá výlučně zaknihované akcie. Pokud tedy zákon o Českých drahách v souvislosti s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek neumožňuje úspěšnou účast Českých drah ve veřejných zakázkách, bude nutno zvážit změnu jednoho z těchto dvou zákonů.
 
Lze tedy změnit zákon o Českých drahách, což je plně v gesci Ministerstva dopravy, pokud jeho vedení usuzuje, že současný právní status je pro ně náhle nevýhodný.
 
Pokud by se měnil zákon o zadávání veřejných zakázek, čemuž Ministerstvo pro místní rozvoj nebude bránit, státní akciové společnosti by získaly stejnou výjimku, jako mají, na základě schváleného pozměňovacího poslaneckého návrhu, obce a kraje.
 
Ministerstvo pro místní rozvoj již v létě, tedy čtvrt roku před účinností zákona, upozornilo akciové společnosti, které nemají výlučně zaknihované akcie a v minulosti se účastnily veřejných zakázek, na skutečnost, že po nabytí účinnosti zákona o zadávání veřejných zakázek nebude zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku s akciovou společností, která nemá výlučně zaknihované akcie.  Tato skutečnost byla proto od začátku veřejně známa, včetně členům vlády a premiérovi, tudíž akciové společnosti, případně jejich majitelé či zřizovatele (jako např. Ministerstvo dopravy), měly proto dostatek času, aby se přizpůsobily situaci některým z doporučených způsobů.
 
Vyloučení nezaknihovaných akcií bylo do zákona včleněno při projednávání ve vládě a žádný z dotčených subjektů (České dráhy, Ministerstvo dopravy anebo premiér) při projednávání jak ve vládě, tak i v Parlamentu, nepožadoval výjimku pro akciové společnosti ve vlastnictví státu.Kontakt pro média:
Ing. Veronika Vároši
Ředitelka oboru komunikace MMR
+420 734 360 704,  e-mail: veronika.varosi@mmr.cz
 

Kategorie:

Články