Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2016 > Vláda schválila novelu zákona o ...

Vláda schválila novelu zákona o pohřebnictví

24.10.2016: I podnikání v pohřebnictví bude vyžadovat vzdělání. Vláda České republiky dnes jednala o návrhu novely zákona o pohřebnictví, nová zákonná úprava by měla platit od poloviny příštího roku.
„Cílem návrhu je odstranit nedostatky zákona, přijatého před více než čtrnácti lety, reaguje také na aktuální změny v právním řádu České republiky,“ vysvětluje ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. 

Kdo chce dnes podnikat v pohřebnictví, může absolvovat pouze krátký rekvalifikační kurz, dostane certifikát bez závěrečné zkoušky, a to je vše. Navrhovaná novela požaduje, aby budoucí provozovatel této živnosti složil teoretickou i praktickou zkoušku. Musí například před komisí zvládnout pietní úpravu těla zemřelého a jeho ukládání do rakve. Uchazeč se základním vzděláním by měl mít minimálně desetiletou praxi, středoškolák a vysokoškolák tříletou. Cílem je zkvalitnění služeb v pohřebnictví i posílení právní ochrany osob, které pohřeb vypravují. 

Na začátku prací na novele zákona oslovilo Ministerstvo pro místní rozvoj řadu institucí a organizací působících v oblasti pohřebnictví s výzvou, aby podaly vlastní podněty ke změně zákona, které považují z odborného hlediska a dosavadní aplikační praxe za nezbytné. Ke konzultacím bylo přizváno široké spektrum institucí a subjektů, působících v oboru. Navrhované znění novely je kompromisem všech názorů a zkušeností, nejedná se pouze o materiál ministerstva. „Osobně jsem navštívila několik provozovatelů pohřebních, kremačních a hřbitovních služeb. I z těchto jednání vzešla řada podnětů: šlo například o zpřísnění postihu za hanobení mrtvých lidských těl,“ uzavírá Karla Šlechtová.

Obce by měly nově zajišťovat pohřbení osob, které nesjednal nikdo jiný jménem státu.  V prvním pololetí letošního roku uhradilo Ministerstvo pro místní rozvoj obcím kolem 750 sociálních pohřbů. Částka se výrazně neliší od předchozích let – pohybuje se kolem 4,7 milionu Kč. Je tedy navrhováno, aby sociální pohřby zajišťovaly obce v tzv. přenesené působnosti, jménem státu. Obec, která zajistila pohřbení namísto pozůstalých, přihlásí svoji pohledávku (náklady na pohřbení a opatření hrobového místa) do pozůstalosti. Dědicové budou povinni státu pohřební a hřbitovní útraty nahradit v plné výši. Předpokládá se, že změna také zefektivní posuzování účelně vynaložených nákladů na pohřbení a opatření hrobového místa a přispěje ke sjednocení postupů při vymáhání pohledávek po dědicích.

Novela vymezuje i postihy. Fyzická osoba může za jeden přestupek dostat pokutu až 100.000 Kč, právnická až 500.000 Kč. V některých případech se počítá i s odebráním koncese. Například pokud někdo přechodně uloží tělo zemřelého mimo prostor márnice, půjde o hanobení lidských pozůstatků, které může být takto potrestáno. (Podobný problém byl například nedávno řešen v obřadní síni v Horažďovicích.) 


Kontakt pro média:
Ing. Veronika Vároši
Ředitelka oboru komunikace MMR
+420 734 360 704,  e-mail: veronika.varosi@mmr.cz