Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2016 > Vláda projednala pravidla řízení a ...

Vláda projednala pravidla řízení a koordinace Dohody o partnerství

08.02.2016: Ministryně Karla Šlechtová na dnešním jednání vlády představila materiál s názvem Pravidla řízení a koordinace Dohody o partnerství v programovém období 2014–2020. Cílem aktualizovaných pravidel je efektivní řízení evropských fondů za účelem naplnění cílů Dohody o partnerství.
„Po zkušenostech z období 2007-13 jsme považovali za klíčové, aby v novém programovém období existovalo jasné rozdělení kompetencí a odpovědností mezi všemi odpovědnými subjekty. Proto vznikla Pravidla řízení a koordinace Dohody o partnerství, která jsme nyní představili v aktualizované podobě, již reflektující zahájení programového období 2014-20,“ uvedla ministryně Karla Šlechtová.
 
Cílem pravidel je zajistit institucionální a procesní řízení Evropských strukturálních a investičních fondů za účelem naplnění cílů Dohody o partnerství. Pravidla tak stanoví základní principy, závazky, odpovědnosti, způsob řízení a koordinace implementace Evropských investičních a strukturálních fondů v ČR, a to zejména na úrovni centrálních orgánů.
Aktualizace pravidel navázala nejenom na vydání zbývající evropské legislativy v podobě prováděcích a delegovaných aktů, ale také byla připravena s ohledem na první reflexi řízení Evropských strukturálních a investičních fondů v ČR a zahájení implementace programů. V Pravidlech proto byly aktualizovány hlavní činnosti jednotlivých orgánů tak, aby byl zajištěn soulad s legislativou, jednotným metodickým prostředím a bylo dosaženo efektivního řízení Evropských strukturálních a investičních fondů. Kontakt pro média: 
Ing. Vilém Frček, DiS.
Odbor komunikace
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
tel: +420 224 861 445
mobil: +420 724 639 428
e-mail:vilem.frcek@mmr.cz