Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2016 > Vláda projedná Restart strukturálně ...

Vláda projedná Restart strukturálně postižených regionů

13.12.2016: Na vládu dorazil Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, vypracovaný Ministerstvem pro místní rozvoj. Cílem projektu zvaného Restart je zastavit zaostávání a nastartovat prosperitu strukturálně postižených regionů. Předseda vlády Bohuslav Sobotka dnes spustil nové webové stránky restartregionu.cz, které umožňují veřejnosti přímo se podílet na tvorbě konkrétních opatření.
Společný projekt vlády a regionů vychází z usnesení vlády č. 826 z 19. října 2015 a dlouhodobé vládní strategie vůči strukturálně postiženým krajům. Pokud vláda schválí strategický rámec, následovat bude rozsáhlá diskuze s odbornou i širokou veřejností v regionech a z ní vzejdou tzv. akční plány, které již budou reprezentovat specifická opatření v konkrétně definovaných lokalitách.

„Česká republika se dosud nikdy neodhodlala k tak rozsáhlé restrukturalizaci, vybrané regiony po ní přitom již řadu let volají. Našim cílem je po vzoru Německa oživit strukturálně postižené oblasti a dát jim novou perspektivu. Úspěšná proměna Porýní či Porúří trvala mnoho let, nečekejme tedy, že Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj začnou vzkvétat hned zítra. O to důležitější však je, že se nám podařilo tento dlouhodobý proces konečně nastartovat,“ řekl předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka.
 
"Strategický rámec představuje klíčový dokument zpracovaný Ministerstvem pro místní rozvoj, podle kterého se odehraje proměna hospodářské struktury příslušných regionů. Jde o dlouhodobý a široký koncept, který zahrnuje všechny důležité strategické principy včetně typových opatření. Úspěch naší strategie bude nejvíce záležet na komunikaci mezi vládou a dotčenými regiony,“ říká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
 „Restrukturalizace je dlouhé slovo, které málokdo dokáže vyslovit a možná se ani všichni neshodneme na jeho významu. Naproti tomu Restart známe všichni. Je to tlačítko, které stiskneme pokaždé, když se nám zasekne počítač. Dnes jsme ho symbolicky stiskli v souvislosti s Ústeckým, Moravskoslezským a Karlovarským krajem. Řada opatření však bude aplikována i v dalších částech ČR s podobnými problémy,“ říká vládní zmocněnec pro Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj Jiří Cieńciała.
 
„Restart je unikátní také tím, že vzniká z podstatné části ‚zdola‘. Příprava klíčového strategického dokumentu trvala několik měsíců a podílelo se na ní více než sto různých podniků, vzdělávacích institucí, samospráv a dalších partnerů. Strategický rámec pojmenovává společné bolesti všech tří regionů a navrhuje obecné principy, jak je nejen utišit, ale i vyléčit“ řekla Gabriela Nekolová, zástupkyně Úřadu vládního zmocněnce pro Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj.
Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz