Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2016 > Šlechtová na jednání v Bruselu ...

Šlechtová na jednání v Bruselu: Jednodušší pravidla pro příjemce a budoucnost evropských fondů

16.11.2016: Jednodušší pravidla pro příjemce dotací z EU fondů a to, jak si investice z politiky soudržnosti představuje Česko po roce 2020. Zároveň nutnost zachovat stávající evropskou legislativu bez výrazných změn. To je předmětem společného jednání ministrů zemí Evropské unie v Bruselu na Radě pro obecné záležitosti.
Podobná setkání se v Bruselu nekonají pravidelně, proto ministryně Šlechtová využije debatu ke zdůraznění potřeby a vlivu politiky soudržnosti v členských státech, ale i na celou EU. „Zdůrazním, že si nepřejeme žádnou výraznou či radikální změnu evropské legislativy, aby se již nastavené podmínky pro čerpaní neobrátily o 180 stupňů,“ říká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.  
 
Zejména v zemích jako je Česká republika má soudržnost neopominutelný ekonomický vliv, což potvrdila i studie Evropské komise k investicím Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti v období let 2007 – 2013    . Z ní například vyplývá, že díky investicím byly dopady finanční a ekonomické krize v letech 2007 – 2009 v ČR nižší, než by bývaly byly bez prostředků EU (např. v poklesu zaměstnanosti nebo růstu HDP). Prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj nebo Fondu soudržnosti přispěly až ke 2 % růstu HDP a tvoří 34 % celkových veřejných kapitálových investic v ČR.

Ministři zemí EU, odpovědní za politiku soudržnosti, v průběhu jednání schválili závěry opírající se o již zmiňovanou studii Evropské komise, které ale také hodnotily některé nové prvky politiky soudržnosti pro období 2014 – 2020 a opatrně nastiňovaly představu členských států po roce 2020. Jak uvedla ministryně Šlechtová, „Česká republika prosazovala do závěrů zejména prevenci jako základní přístup k programování a implementaci, zapojení auditorů do přípravy programování, nebo spojitost mezi programovými obdobími, která je pro všechny nákladově efektivní. Jednotnost pravidel, jednotný právní výklad legislativy, co nejjednodušší pravidla pro příjemce nebo využití hodnocení politiky soudržnosti i v jiných politikách EU jsou další aspekty, na kterých je nutno stavět i pro budoucnost.“
 
Pro média:
O Radě pro obecné záležitosti (Rada GAC):
Hlavním úkolem formace Rady GAC, tj. jedné z deseti formací Rady EU, je koordinace přípravy Evropské rady. Má však i jiné podoby - například se v jejím rámci setkávají ministři odpovědní za politiku soudržnosti, pokud se předsednická země EU rozhodne, že Radu GAC ve formaci koheze uspořádá. Kromě politiky soudržnosti se může věnovat také řadě dalších oblastí - např. politice rozšiřování EU a přístupovým jednáním, přijímání víceletého finančního rámce, tj. sedmiletého rozpočtového plánu EU, záležitostem týkajícím se institucionálního uspořádání EU atp.

Kontakt pro média:
Ing. Veronika Vároši
Ředitelka oboru komunikace MMR
+420 734 360 704,  e-mail: veronika.varosi@mmr.cz