Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2016 > Šlechtová: Přes 1 miliardu korun z IROP ...

Šlechtová: Přes 1 miliardu korun z IROP může být použito na zapojení sociálně vyloučených osob na trh práce

06.12.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo první prosincové výzvy na podání žádosti o podporu integrovaných projektů v Integrovaném regionálním operačním programu. Cílem těchto výzev je podpořit vznik a rozvoj sociálních podniků, prostřednictvím kterých si sociálně vyloučené osoby budou moci snadněji najít cestu na trh práce. Celkem je ve všech výzvách připraveno přibližně 1 049 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Příjem žádostí bude zahájen 16. 12. 2016.
„Být na okraji společnosti je složitá situace, kterou si jen málokdo z nás dokáže představit. Najít uplatnění na trhu práce je pro tyto lidi velmi těžké a výzvami z IROP se snažíme najít částečné řešení. V rámci výzev podporující sociální podnikání mohou žadatelé například získat dotaci na pořízení přístrojů k zefektivnění výroby ve firmě. Je tam však podmínka personálního rozšíření, čímž chceme zajistit těmto osobám lepší uplatnění na trhu práce,“ vysvětluje ministryně Šlechtová. 
 
Projekty v těchto výzvách lze realizovat na území Ostravské a Plzeňské metropolitní oblasti (v rámci integrovaných územních investic (ITI)), Liberce - Jablonce nad Nisou a Zlína (v rámci integrovaný plánů rozvoje území - IPRÚ) a na území místních akčních skupin (MAS), které si podporu sociálního podnikání vybraly jako jednu ze svých priorit.  V 63. výzvě určené pro ITI je připraveno téměř 66,5 mil Kč, na 64. výzvu určenou pro IPRÚ je vyhrazeno 33 mil. Kč. MAS mohou čerpat na podporu projektů komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) 950 mil. Kč.
 
Ve výzvách bude podporován vznik nového sociálního podniku, a to založením nového podnikatelského subjektu a rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem. Dále rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků: rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku. Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením. Rovněž bude podpořeno rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.
Příjemci podpory mohou být - osoby samostatně výdělečně činné podle zákona o důchodovém pojištění; obchodní korporace vymezené zákonem o obchodních korporacích; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace. Zpracování žádosti o podporu v systému MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy nositele ITI/IPRÚ a zprostředkujícího subjektu ITI, resp. výzvy MAS, ve kterých mohou být uvedeny zpřesňující podmínky pro realizaci projektů. Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvě nositele a zprostředkujícího subjektu ITI, resp. nositele IPRÚ, resp. MAS.
 
Podrobné informace o výzvě č. 63 pro ITI jsou zveřejněny zde, o výzvě č. 64 pro IPRÚ zde a ve výzvě č. 65 zde.  Příjem žádostí bude zahájen 16. 12. 2016 a ukončen 31. 10. 2022.Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz