Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2016 > Šlechtová: IROP vyhlásil výzvy v objemu ...

Šlechtová: IROP vyhlásil výzvy v objemu 71 % alokace programu

22.12.2016: Od 31. července 2015, kdy byla vyhlášena první výzva Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj již 67 výzev v tomto programu. Jejich celkový objem činí 71 %, tj. 88,68 mld. Kč z alokace programu ve výši 125,3 mld. Kč. Za necelý rok a půl tedy byly vyhlášeny výzvy ve stejném objemu finančních prostředků, jako za první tři roky v předchozím programovém období strukturálních fondů v Integrovaném operačním programu (IOP).
„Již nyní jsou v těchto výzvách realizovány projekty. Jedná se např. o projekty zaměřené na zlepšení stavu silnic II. a III. třídy, kdy dochází k rekonstrukcím silnic, mostů, křižovatek, kruhových objezdů či instalaci bezpečnostních prvků, které zlepší bezpečnost silniční dopravy a přispějí k lepší mobilitě obyvatel v regionech. V celé ČR také probíhá zateplování bytových domů, které je podporováno z výzvy zaměřené na energetické úspory v bytových domech,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Poslední vyhlášené výzvy IROP v roce 2016 jsou zaměřeny na podporu regionálního školství, přičemž výzvy jsou určeny pro integrované nástroje, konkrétně integrované teritoriální investice (ITI) a integrované plány rozvoje území (IPRÚ), které budou v návaznosti na tyto výzvy vyhlašovat své vlastní integrované výzvy. Podpora bude směřovat do základního, středoškolského a volnočasového vzdělávání.
 
V letošním roce byly již také vyhlášeny výzvy nositelů strategií a zprostředkujících subjektů integrovaných územních investic. Celkem je nyní vyhlášeno 11 výzev nositelů integrovaných strategií a 7 výzev zprostředkujících subjektů ITI k předkládání projektů. Kromě webových stránek jednotlivých nositelů a zprostředkujících subjektů budou výzvy vyhlašovány rovněž na stránkách IROP zde.
 
V závěru roku 2016 je v realizaci již přes 530 projektů za 11,4 mld. Kč (částka zahrnuje podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů a národní spolufinancování). Více než 1 630 v objemu 36 mld. Kč prochází v současnosti hodnotícím procesem. Rovněž dochází k vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro místní akční skupiny (MAS) na jejich provozní a režijní výdaje. Aktuálně je vydáno 71 Rozhodnutí za 529 mil. Kč a průběžně bylo letos MAS vyplaceno 31,8 mil. Kč.
 
V roce 2017 se očekává jednak podstatný nárůst výzev v integrovaných nástrojích, vyhlašování výzev místních akčních skupin a dále také zvýšení počtů projektů, které vstoupí do fáze realizace a proplácení žádostí o platbu.
Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz