Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2016 > Šlechtová: Fungující obce jsou základním ...

Šlechtová: Fungující obce jsou základním stavebním kamenem rozvoje našich regionů

10.11.2016: Ministryně Karla Šlechtová debatovala se starosty na Celostátní finanční konferenci Svazu měst a obcí České republiky. Ve svém vystoupení představila pohled Ministerstva pro místní rozvoj na problematiku rozvoje měst a obcí, a oblasti, v nichž ministerstvo činnost a snahy starostů podporuje. Přítomné ujistila také o svém úsilí v prohlubování komunikace napříč samosprávami a představila některé kroky, které učinilo ministerstvo v oblasti veřejného investování a podpory regionů.
„Ministerstvo pro místní rozvoj se jako jeden z hlavních partnerů měst a obcí v České republice tradičně této akce účastní a naši zaměstnanci zde vystupují s řadou příspěvků. Věnujeme se aktuálním tématům na úrovni samospráv a starostům jsme k dispozici pro dotazy spjaté s řízením i financováním rozvoje jejich měst a obcí. Osobně tento typ komunikace velmi vítám, neboť i tímto způsobem můžeme naslouchat potřebám regionů a přizpůsobovat jim tak naše národní programy a dotace. Obce a města v České republice jsou středem mého zájmu a kdo jiný by jim měl naslouchat více, než-li ministryně pro místní rozvoj,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová představila na Celostátní finanční konferenci, která je jednou z nejvýznamnějších akcí Svazu měst a obcí ČR i dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj, které podporují konkurenceschopnost regionů v České republice. Stranou nezůstala ani důležitá legislativa jako například zákon o zadávání veřejných zakázek, který nabyl účinnosti 1. října 2016. Ten dává zadavatelům zakázek širší možnosti, ale také více odpovědnosti. Dostalo se i na využívání prostředků z fondů Evropské unie a na Integrovaný regionální operační program.
 
Cílem této konference je zejména seznámení starostů s aktuálními tématy z oblasti financování obcí a měst, včetně vzájemné diskuze mezi všemi zúčastněnými. Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací a je také důležitým partnerem Ministerstva pro místní rozvoj.       

  Kontakt pro média:
Ing. Veronika Vároši
Ředitelka oboru komunikace MMR
+420 734 360 704,  e-mail: veronika.varosi@mmr.cz