Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2016 > Pracovní Rada pro ESI fondy projednala ...

Pracovní Rada pro ESI fondy projednala aktuální otázky spojené s čerpáním fondů EU

24.11.2016: V Praze se dnes sešli členové Rady pro evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy) na pracovní úrovni na svém dalším jednání. Pod vedením Olgy Letáčkové, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů, projednali členové Rady stav čerpání ESI fondů, stav plnění předběžných podmínek a další související otázky spojené s čerpáním ESI fondů.
Blíží se zásadní milník z hlediska posuzování plnění předběžných podmínek pro čerpání fondů EU ze strany všech členských států EU, jímž je 31. prosinec 2016. Ministerstvo pro místní rozvoj proto připravilo, ve spolupráci s gestory jednotlivých předběžných podmínek, již šest čtvrtletních zpráv pro vládu a následně pro Evropskou komisi“ uvedla k jednání Olga Letáčková a doplnila, že „počínaje měsícem říjnem 2016 je vzhledem k závažnosti tématu předběžných podmínek předkládána vládě mimořádná měsíční informace o aktuálním stavu naplňování předběžných podmínek, která obsahuje i případná rizika a překážky v souvislosti s probíhajícím procesem verifikace Evropskou komisí“.

Náměstkyně Letáčková také informovala účastníky o aktuálním stavu čerpání ESI fondů v současném programovém období. K 31. říjnu 2016 bylo od počátku programového období vyhlášeno za všechny programy celkem 381 výzev s alokací 422 mld. Kč; tato částka představuje zhruba 65 % celkové alokace programového období 2014–2020. Ve srovnání s analogickým obdobím v rámci končícího programového období 2007–2013 však čerpání programů 2014–2020 celkově spíše zaostává. Náměstkyně Letáčková proto zdůraznila, že je nezbytné, aby se řídicí orgány věnovaly plnění stanovených opatření, průběžně sledovaly pokrok a bezodkladně přijímaly další opatření k intenzivnějšímu čerpání. „Důležité je také soustředit se na intenzivní komunikaci řídicích orgánů s žadateli a příjemci, která se v závěru programového období 2007–2013 ukázala jako účinný prostředek ke zrychlení čerpání prostředků“ vysvětlila náměstkyně Letáčková.

Rada pro ESI fondy na pracovní úrovni řeší aktuální témata v oblasti nastavení a čerpání evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014–2020. Schází se v mezičase zasedání ministerské Rady pro ESI fondy, které předsedá premiér Bohuslav Sobotka. Kontakt pro média:
Ing. Veronika Vároši
Ředitelka oboru komunikace MMR
+420 734 360 704,  e-mail: veronika.varosi@mmr.cz