Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2016 > Nepravdy o návrhu PROTIhlukové vyhlášky

Nepravdy o návrhu PROTIhlukové vyhlášky

15.09.2016: MMR rozeslalo do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Proti tomuto návrhu se v předvolebním období vymezilo hnutí STAN a zavádějící i nepravdivé údaje sdělilo médiím (středeční Lidové noviny, Právo, Parlamentní listy) také několik aktivistů a ekologistů. MMR proto považuje za nutné uvést tyto nepravdivé informace na pravou míru.

 
 1. Dokument odeslaný do meziresortního řízení je návrhem, nemůže tedy bez posouzení a vyhodnocení všech došlých připomínek a projednání v Legislativní radě vlády platit od 1. ledna 2017, jak uvádějí aktivisté.
 2. Nejde o „konspiraci ze strany státu“, jak tvrdí nejmenovaní „odborníci“, ale o nutné přizpůsobení české legislativy nařízení Evropského parlamentu a Rady EU
  č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě.
 3. Dále jde o přizpůsobení současné české vyhlášky Směrnici Evropského parlamentu
  a Rady o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí (2002/49/ES z 25. června 2002).
 4. Nové pojetí aglomerací, tak jak stanoví návrh vyhlášky, v žádném případě nesnižuje podmínky ochrany obyvatelstva proti hluku. Proces povolování dopravních staveb je vždy velice komplexní a vyhláška je pouze jedním dílčím předpisem. Vyhláška žádným způsobem neřeší stavebně-technické provedení (například zda povede silnice územím v tunelu) předmětných staveb, zejména pak nevede k redukci protihlukových opatření.
 5. Na druhé straně, účelem této vyhlášky je stanovit seznam aglomerací v rozsahu městské zástavby splňující kritéria zákona, pro které následně Ministerstvo zdravotnictví zpracovává tzv. strategické hlukové mapy a příslušné krajské úřady pro ně následně pořizují tzv. Akční plány. Pojetí, které nezohledňovalo vymezení aglomerace jako „území městského charakteru s více než 100 000 trvale bydlícími obyvateli“ bylo lehce zneužitelné k obstrukcím při přípravě vedení sítě TEN-T,
  tj. klíčových záměrů dopravní infrastruktury, která v České republice není doposud vybudována a jejímu rozvoji je dlouhodobě ze strany zejména ekologických organizací bráněno. Je ostudné, že i v zemích s historicky delší ekologickou kulturou jako je Rakousko nebo Německo, povolují a staví dálnice nebo klíčové silnice podstatně rychleji, než v České republice.
 6. Pokládáme za nutné reagovat i na nepravdivé informace, které jsou šířeny ze strany nejrůznějších spolků a jednotlivců. Jmenovitě jde například i o tvrzení doc. RNDr. Petra Firbase, CSc., které se objevilo ve středečním vydání deníku Právo, podle něhož území hlavního města Prahy, které nebude nově součástí vymezené aglomerace, nebude chráněno před hlukem. Toto tvrzení je naprosto lživé.
 7. Ministerstvo pro místní rozvoj věcně posoudí všechny zaslané připomínky k návrhu vyhlášky a tak jako v každém legislativním procesu je připraveno těm oprávněným vyhovět.Kontakt pro média:
Ing. Veronika Vároši
Ředitelka oboru komunikace MMR
+420 734 360 704,  e-mail: veronika.varosi@mmr.cz