Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2016 > Na MMR se jednalo s německými kolegy o ...

Na MMR se jednalo s německými kolegy o problematice evropských fondů

28.10.2016: Jednání nad klíčovými tématy evropských fondů s německými partnery Ministerstva pro místní rozvoj se včera uskutečnilo v Praze. Diskutovalo se o národních postojích k problematice zjednodušování pravidel kohezní politiky, potřebě srozumitelné komunikace o přínosech podpořených projektů, ale i o variantách budoucí podoby evropských fondů po roce 2020.
„Přestože Německo patří mezi tzv. čisté plátce do rozpočtu Evropské unie, realizuje programy na podporu rozvoje regionů s pomocí evropských dotací, a řeší tak podobné problémy, jako my,“ uvedla náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodní spolupráce Olga Letáčková.
 
„Během diskuse byly identifikovány některé překážky, které brání jednoduššímu využívání evropských prostředků a probrali jsme i návrhy na jejich řešení. Toto téma rezonuje jako potřebné napříč celou Evropskou unií. Z pozice členky pracovní skupiny evropské komise pro proces zjednodušování, se snažím vyzdvihnout potřebné změny k pozornosti komise. Diskuze, jako byla ta s německými kolegy, je přínosná pro naši práci nejen v České republice, ale i pro formulaci konkrétních návrhů na zjednodušení Evropské komisi,“ dodala Letáčková.
 
V druhé části jednání se diskuze zaměřila na pohledy delegací o možnostech a vývoji kohezní politiky po roce 2020, neboť v příštím roce Evropská komise zahájí oficiální jednání o tzv. víceletém finančním rámci a bude rozhodovat o dalším směřování podpory regionům.


Kontakt pro média:
Ing. Veronika Vároši
Ředitelka oboru komunikace MMR
+420 734 360 704,  e-mail: veronika.varosi@mmr.cz