Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2016 > NKÚ prověřil Národní infrastrukturu pro ...

NKÚ prověřil Národní infrastrukturu pro elektronické zadávání zakázek

07.11.2016: Vláda dnes vzala na vědomí zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce „Peněžní prostředky vynakládané na Národní infrastrukturu pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup komodit jeho prostřednictvím“. Šlo o kontrolu období mezi roky 2011 až 2014.
„Prověrku systému, který jsem jako ministryně zdědila po svých předchůdcích, velmi kvituji. U řady zjištění byla MMR realizována nápravná opatření už v průběhu kontroly. U těch zbývajících a následných doporučeních NKÚ jsou již navržena opatření včetně termínů splnění,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Cílem kontroly bylo prověřit hospodárnost a účelnost vynakládání peněžních prostředků na Národní infrastrukturu pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ), zejména na modul Národní elektronický nástroj (NEN), a efektivnost nákupu jeho prostřednictvím. Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ byl schválen Kolegiem NKÚ dne 7. března 2016. Bezpečnost systému a dat celé uživatelské obce byla koneckonců i důvodem interních kontrol uskutečněných v roce 2014. Proto bylo ministerstvo nuceno odložit start ostrého provozu až na 1.8.2015 tak, aby došlo k odstranění bezpečnostních rizik a zavedení opatření, které zvyšují bezpečnost celého systému.
 
Kontrola byla u MMR jako kontrolované osoby provedena v období od 8. dubna 2015 do 20. listopadu 2015. Kontrolovaným obdobím byly roky 2011 až 2014, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující.
 
NKÚ při své kontrole identifikovalo nedostatky jak v rámci splnění cílů Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015, tak i dílčí pochybení při realizaci příslušných projektů NIPEZ. MMR řádně vyhodnotilo všechna zjištění a doporučení NKÚ a realizovalo nápravná opatření.
 
Dle Jednacího řádu vlády byl návrh zprávy rozeslán do meziresortního připomínkového řízení na Nejvyšší kontrolní úřad a Ministerstvo financí dne 1. června 2016, s termínem dodání připomínek do 15. června 2016. K materiálu bylo uplatněno 3 zásadní a 12 doporučujících připomínek. Všechny zásadní připomínky byly vypořádány.Kontakt pro média:
Ing. Veronika Vároši
Ředitelka oboru komunikace MMR
+420 734 360 704,  e-mail: veronika.varosi@mmr.cz