Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2016 > Ministryně Šlechtová jednala s českou ...

Ministryně Šlechtová jednala s českou delegací ve Výboru regionů

16.12.2016: V pátek se na Ministerstvu pro místní rozvoj sešli zástupci delegace České republiky ve Výboru regionů s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou, aby projednali mj. čerpání evropských fondů v současném období a budoucnost kohezní politiky po roce 2020.
Na programu jednání byly informace o čerpání prostředků EU v období 2014-2020, stav plnění předběžných podmínek a budoucnost kohezní politiky EU po roce 2020. Mimo tuto problematiku byli hosté informováni o Nové agendě pro města („New Urban Agenda“) z říjnové konference OSN „Habitat III“ a shodli se s ministryní Šlechtovou nad potřebou hlubší spolupráce mezi EU a OSN v oblasti rozvoje měst.

Členové Výboru regionů byli seznámeni s významnými událostmi, které proběhly od našeho posledního setkání. Probrali jsme aktuální informace týkající se současného programového období a čerpání fondů v ČR, budoucnost kohezní politiky a městskou agendu pro EU i v širším kontextu. Shodli jsme se na tom, že kohezní politika má pro nás důležitou a nezastupitelnou roli a že jako Česká republika máme zájem se aktivně podílet na diskusích o její budoucnosti. V příštím roce se chceme také zaměřit na pečlivou přípravu pro identifikaci priorit ČR pro období po roce 2020“, uvedla ministryně Karla Šlechtová a doplnila, že „diskutovat budeme se všemi partnery, včetně Výboru regionů, nejen o budoucích tematických směrech podpory investic v rámci kohezní politiky, ale i o systémovém zjednodušení příslušných procesů“.

Zástupci delegace ČR ve Výboru regionů představili své priority podpory investic v území, a to jak z hlediska čerpání fondů EU, tak z národní úrovně tak, aby byly naplněny rozvojové cíle obcí, regionů i celého státu.

Výbor regionů byl založen v roce 1994 a je poradním orgánem Evropské unie složený z místních a regionálních volených zástupců všech 28 členských států. Ti mají možnost se jeho prostřednictvím vyjadřovat k právním předpisům EU, které mají přímý dopad na život v evropských regionech a městech. Jde například o regionální politiku, životní prostředí, kulturu, vzdělávání a dopravu.


      


Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz