Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2016 > Ministryně Šlechtová je zvolena ...

Ministryně Šlechtová je zvolena viceprezidentkou celosvětové konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst

17.10.2016: V ekvádorském hlavním městě Quito se dnes sešlo přes padesát tisíc účastníků třetí celosvětové konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Habitat III“, aby přijali cíle a závazky „Nové agendy pro města“ na příštích 20 let. Delegace členských států OSN zvolily jako prezidenta summitu Raffaela Correa, prezidenta Ekvádoru, který bude spolu s několika viceprezidenty řídit jednání konference. Viceprezidentkou byla zvolena ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Summit zahájil generální tajemník OSN Pan Ki-mun.
Čtyřdenní summit OSN o bydlení a rozvoji měst, jehož cyklus je dvacetiletý, je mimořádně významnou akcí, v jejímž závěru bude přijat dokument „Nová agenda pro města“. Jeho obsah se vyjednával téměř dva roky a Česká republika se na tomto procesu aktivně podílela, byla jedním z 10 členů v Byru Přípravného výboru konference a uspořádala v březnu 2016 v Praze největší přípravnou konferenci „Evropský Habitat“. Výstupy z pražské konference byly zapracovány do textu dokumentu „Nová agenda pro města“. 

„Většina obyvatel planety žije ve městech, rozvoj měst je proto pro vytváření životních podmínek občanů všech států světa zásadní,“ uvedla ministryně Šlechtová a doplnila, že „summit OSN se také věnuje bydlení jako základnímu předpokladu kvality života“. Ve svém vystoupení, zařazeném do programu prvního dne jednání summitu, zdůraznila efektivní zahájení implementace cílů a závazků obsažených v „Nové agendě pro města“, včetně mezinárodní spolupráce. Navrhla využít všech existujících mezinárodních platforem, včetně prohloubení spolupráce v rámci plnění cílů udržitelného rozvoje „Agendy 2030“. „Z bilaterálních rozhovorů, které jsem měla s ostatními ministry, vyplývá nutnost účinnějšího využívání nástrojů, které v rámci mezinárodních vztahů máme k dispozici,“ uvedla ministryně Šlechtová, která se, mimo jiné, zúčastnila, na pozvání albánské ministryně E. Gjermeni panelové diskuse na téma dostupného bydlení.

Třetí celosvětová konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Habitat III“ se  koná ve dnech 17.-20. října v  Quitu, hlavním městě Republiky Ekvádor , a to na základě rozhodnutí Valného shromáždění OSN. První konference OSN „Habitat“ se konala v červnu 1976 v kanadském Vancouveru, druhá konference OSN „Habitat II“ se konala v červnu 1996 v tureckém Istanbulu. Cílem a oficiálním výstupem konference „Habitat III“ má být vyjednání a přijetí dokumentu „New Urban Agenda“. Konference „Habitat III“ bude jednou z prvních implementačních konferencí OSN pro „Cíle udržitelného rozvoje“ (SDGs) z rámce „Agendy 2030“ schválené v září 2015 na summitu OSN v New Yorku. Agendy konference Habitat III se týká zejména naplňování cíle č. 11 („Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable“) z celkem 17 cílů „Agendy 2030“.


     
Kontakt pro média:
Ing. Veronika Vároši
Ředitelka oboru komunikace MMR
+420 734 360 704,  e-mail: veronika.varosi@mmr.cz