Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2016 > MMR pořádá seminář pro žadatele o dotace ...

MMR pořádá seminář pro žadatele o dotace na podporu venkova

31.10.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořádá seminář pro žadatele o dotace z národních programů pro rok 2017 zaměřených na podporu venkova
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR připravilo výzvy k podávání žádostí o dotace v rámci národních programů pro rok 2017.
Národní programy:
- Podpora obnovy a rozvoje venkova
- Podpora revitalizace území
- Národní program podpory cestovního ruchu v regionech
- Podpora bydlení
- Podpora územně plánovacích činností obcí

Na co jsou programy zaměřeny? Jaké jsou podmínky podání žádosti? Na tyto a mnohé další otázky odpoví zástupci ministerstva.

Seminář se uskuteční ve třech regionech. V Olomouci je seminář pořádán ve spolupráci s Olomouckým krajem a v Ústí nad Labem s Regionální stálou konferencí Ústeckého kraje.

Praha, 9. listopadu 2016
Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj, , Pařížská č. 4 

Olomouc, 10. Listopadu 2016
BEA centrum Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1

Ústí nad Labem, 22. listopadu 2016
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 2. patro, sál č. 208

Program (shodný pro všechny termíny):
9:30 – 10:00 prezence účastníků
10:00 – 13:00 prezentace národních programů, diskuze
13:00 ukončení

V případě zájmu se prosím registrujte na http://www.dotaceeu.cz/cs/uzemni-dimenze/kalendar-akci prostřednictvím konkrétní akce v kalendáři. Z kapacitních důvodů rezervovaných místností je maximální počet 100 účastníků na každý seminář. Semináře se tedy zúčastní prvních 100 zaregistrovaných zájemců.

Kategorie:

Články