Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2016 > Karla Šlechtová souhlasí se závěry NKÚ ...

Karla Šlechtová souhlasí se závěry NKÚ, který prověřil hospodaření CzT a CRR v minulých letech

07.11.2016: Vláda dnes projednala zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), která se zaměřila na hospodaření České centrály cestovního ruchu – CzechTourism a Centra pro regionální rozvoj ČR v období 2012 - 2014. Byla identifikována některá pochybení. Ministryně Šlechtová přistoupila k opatřením, která zamezení podobným prohřeškům.
„Vítám závěry Nejvyššího kontrolního úřadu a během kontrolní akce jsme poskytli úřadům veškerou potřebnou součinnost. Nastavila jsem taková opatření včetně personálních změn, aby se jednotlivé prohřešky neopakovaly, a aby jim bylo možno včas předejít,“ uvedla ministryně Šlechtová.  
 
Uvedená kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu, která proběhla od října 2014 do května 2015, se zaměřila na hospodaření České centrály cestovního ruchu - CzechTourism a Centra pro regionální rozvoj České republiky v období 2012 – 2014, tedy v době, kdy mělo vedení Ministerstva pro místní rozvoj a dané příspěvkové organizace jiné personální obsazení. Závěrečná zpráva dokumentuje některá pochybení v řízení a v oblasti kontrolních mechanismů v uvedených organizacích ve sledovaných letech. V případě Centra pro regionální rozvoj byla již zajištěna náprava a byla přijata příslušná opatření. Závažnějších pochybení bylo zjištěno v České centrále cestovního ruchu.
 
Ministerstvo pro místní rozvoj přišlo nejen s opatřením, zamezujícím podobné nehospodárné aktivity, přistoupilo také k personálním změnám nejen ve vedení, ale také na dalších postech u obou kontrolovaných subjektů. Byly realizovány také organizační a strukturální změny, v jejichž rámci byla např. vytvořena a odborně obsazena pozice interního auditora a zřízen Odbor finance a facility management v České centrále cestovního ruchu. V roce 2015 zde také zajistilo MMR provedení veřejnosprávních kontrol prostřednictvím oddělení interního auditu. Ministryně Šlechtová také zrušila Statut České centrály cestovního ruchu z roku 1998 a byla vydána Zřizovací listina této organizace v novém znění, která dává MMR větší pravomoci v kontrole této organizace.


Kontakt pro média:
Ing. Veronika Vároši
Ředitelka oboru komunikace MMR
+420 734 360 704,  e-mail: veronika.varosi@mmr.cz