Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2016 > Karla Šlechtová: Výzva na demolice ...

Karla Šlechtová: Výzva na demolice chátrajících budov je spuštěna

18.10.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj dnes (18.10.) vyhlašuje výzvu z národních dotací z programu Podpora revitalizace území. Obce tak mohou získat dotaci na demolici chátrajících budov. Alokace na příští rok činí přes sto milionů korun. Žádosti lze podávat dnešním dnem, tedy od 18. 10. do 30. 12. 2016.
„Dotace pomůže obcím s řešením vylidněných a zdevastovaných budov, které dříve sloužily pro bydlení, rekreaci nebo ubytovací zařízení a nachází se v nevyhovujícím technickém stavu. Nově je oprávněným žadatelem i obec spadající do správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde se nachází sociálně vyloučená lokalita. Reagujeme tím na to, že ohniska sociálních problémů mohou zasáhnout i širší region,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách je součástí programu financovaného ze státního rozpočtu "Podpora revitalizace území". Je zaměřen na podporu demolic budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality (dále jen „SVL“). Demolice objektu musí být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.). Cílem programu je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.
 
Podávat žádost může obec, které má ve svém katastru území, které je možné definovat jako sociálně vyloučenou lokalitu dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR, nebo která se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, která má ve svém katastru území SVL. Dotace bude poskytována až do výše 80 % (min. 300 tis. a max. 5 mil. Kč) skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce a její čerpání může být rozloženo do dvou let. Na rok 2017 je připraveno přes 100 milionů korun.
 
Více informací k výzvě a způsobu podávání žádostí včetně textu podprogramu, hodnotících kritérií najdete zde.

Video: Demolice chátrajícího hotelu Praha na nároží Palackého náměstí. Budova se od povodní v roce 2002 nacházela v žalostném stavu a i vzhledem ke své poloze již nefigurovala v budoucích plánech města, které počítá s rekonstrukcí náměstí s novou oddechovou zónou, zelení a vodními plochami. Město Kralupy nad Vltavou letos získalo finanční příspěvek na demolici hotelu z tohoto programu.
Kontakt pro média:
Ing. Veronika Vároši
Ředitelka oboru komunikace MMR
+420 734 360 704,  e-mail: veronika.varosi@mmr.cz