Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2016 > Kampaň MMR k evropským fondům bodovala v ...

Kampaň MMR k evropským fondům bodovala v cenách EFFIE

03.11.2016: Ceny efektivity reklamních kampaní „EFFIE" vstoupily letos v České republice do jubilejního 20. ročníku. Odbornou veřejností vysoce ceněnou soutěž pořádá v ČR Asociace komunikačních agentur. V nové kategorii Kampaně veřejné správy získala agentura McCann-Ericson, divize Momentum Czech republic, první místo s kampaní Ministerstva pro místní rozvoj „Jak strukturální fondy EU mění svět okolo nás?“.
Kampaň, která byla nasazena v televizi, rozhlase, na internetu a v tisku na začátku letošního roku, si kladla za cíl zejména připomenout široké veřejnosti přínosy projektů realizovaných z evropských fondů v každodenním životě, a také upozornit, že již je v plném proudu nové programové období 2014-2020. Kampaň měla po ukončení velmi dobré výsledky: 58% dotázaných v následném průzkumu potvrdilo, že kampaň zaznamenalo, pro 87% dotázaných byla kampaň srozumitelná a pro 67% taktéž atraktivní. Celých 84% respondentů pak uvedlo, že kampaň je motivovala k vyhledání dalších informací, přičemž hodnota benchmarku srovnatelných kampaní je na 44%.
 
Jsme velice rádi, že naše kampaň se dočkala tohoto významného ocenění, ze strany odborníků na reklamu. Pro nás je důležité, že ocenění se neuděluje za „umělecký dojem“, ale za efektivitu celé kampaně. Informování veřejnosti o přínosech projektů financovaných z evropských fondů je klíčovou součástí naší práce. Ocenění nás nejen potěšilo, ale i zavazuje připravovat stejně kvalitní a zajímavé kampaně i v příštích letech,“ uvedla k ocenění Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodní spolupráce.
 
Na kampani MMR pracovalo s agenturami MC CANN-ERICKSON PRAGUE-divize Momentum Czech republic, která byla zodpovědná za kreativní část kampaně a Knowlimits, s.r.o., která zodpovídala za nákup mediálního prostoru.
 
Pozn. pro média:
Podle mezinárodního průzkumu reklamy (GWA) je Effie nejprestižnější soutěží v oblasti komerčních komunikací. Koná se ve více jak třiceti vyspělých zemích světa a má i dva nadnárodní formáty: Euro Effie, evropskou soutěž o nejefektivnější kampaň, kde podmínkou účasti je úspěšné využití alespoň ve dvou zemích starého kontinentu, a Gobal Effie, kde je podmínkou využití aspoň v šesti zemích světa.

V České republice byl uspořádán první ročník v roce 1997, kdy AKA získala licenci od americké společnosti AMA N.Y. (zdroj: www.effie.cz)