Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2016 > Evaluace evropských fondů: rychleji ...

Evaluace evropských fondů: rychleji, přesněji a užitečněji

02.11.2016: Již druhý ročník mezinárodní konference zorganizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj v Praze. Cílem setkání bylo zvýšit povědomí o problematice evaluací v ČR a posílit výměnu zkušeností mezi evaluátory a odborníky ze zahraničí.
Letošní konference Evaluační jednotky Národního orgánu pro koordinaci fondů EU se zaměřila na faktory, které ovlivňují, zda je evaluace schopna přinést v co nejkratším čase co nejpřesnější a nejužitečnější informace relevantním partnerům. Na téma bylo nahlíženo z různých úhlů: od metodologických možností, přes panelovou diskusi o tom, jak nejlépe pracovat se závěry a doporučeními, až po konkrétní zkušenosti expertů s realizací různých typů evaluací. Mezi hlavní řečníky patřila Janet Billson z USA, mezinárodně uznávaná expertka na tzv. focus group a další kvalitativní metody evaluace. Dále se svými příspěvky vystoupili hosté Karol Olejniczak a Igor Widawski, autoři konceptu Knowledge Brokering, jako způsobu práce evaluačních jednotek a interaktivní hry simulující činnost evaluační jednotky, či zástupci OECD.
 
Téma evaluací je stěžejní částí řízení evropských fondů. Výstupy jsou pro nás cennou zpětnou vazbou nejen k nastavení pravidel a procesů pro čerpání dotací, ale především při vyhodnocování efektivity vynaložených prostředků.  Druhý ročník konference a zaplněný sál jsou důkazem, že téma je to živé a potřebné,“ řekla Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodní spolupráce. Akce pokračuje i zítra celodenním vzdělávacím workshopem.

                       Kontakt pro média:
Ing. Veronika Vároši
Ředitelka oboru komunikace MMR
+420 734 360 704,  e-mail: veronika.varosi@mmr.cz