Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2016 > Česká republika čerpala více než čekala

Česká republika čerpala více než čekala

22.07.2016: Zatímco ještě ve druhé polovině minulého roku se odhady nedočerpání evropských dotací za rok 2015 pohybovaly kolem 36 miliard korun a v lednu letošního roku hlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj 10 miliard, dle nejnovějších údajů z Ministerstva financí se aktuální odhad pohybuje dokonce pod 7 miliard korun.
„V lednu byl můj osobní tip nedočerpání 8 miliard korun. Díky úsilí všech ministerstev, se tuto částku podařilo snížit dokonce pod hodnotu, kterou jsem odhadovala. Aktuální částka, kterou se za poslední rok minulého programového období nepodaří vyčerpat je pouze 6,8 miliardy korun. Ve světle původních prognóz, které v nejhorším případě počítaly s nedočerpáním až 85 miliard korun, je to obrovský úspěch celé České republiky,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Opatření, která MMR-NOK (Národní orgán pro koordinaci) zavedl na začátku roku 2015, byla tedy správná a vedla k zásadnímu snížení nedočerpání. Takto nastavená opatření MMR NOK v průběhu celého roku důsledně monitoroval. Role MMR jako národního koordinátora evropských fondů je tedy zcela nezastupitelná a plní svůj účel. Díky usilovné práci řídicích orgánů s jednotlivými příjemci se pak nedočerpanou částku podařilo zásadním způsobem snížit.
 
Aktuální odhad Ministerstva financí učiněný na základě skutečných předložených žádostí o platby ze strany řídicích orgánů nyní klesl na 6,8 miliardy korun. Celkově činí predikce nedočerpání České republiky za celé programové období 2007-2013 částku přibližně 26,4 miliard korun.  Na finální výši nedočerpání však budou mít ještě vliv výsledky auditů Auditního orgánu Ministerstva financí, které budou probíhat ve druhé polovině roku 2016. Konečná částka nedočerpání bude známa až při uzavření operačních programů ze strany Evropské komise, které lze očekávat v horizontu několika let.
 
Za celé programové období 2007 – 2013 se podařilo realizovat více než 73 tisíc projektů, které pomohly při rozvoji celé České republiky a přinesly až 85 tisíc pracovních míst.Kontakt pro média:
Ing. Veronika Vároši
Vedoucí tiskového oddělení Ministerstva pro místní rozvoj
+420 734 360 704,  e-mail: veronika.varosi@mmr.cz