Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2015 > Karla Šlechtová v Karlových Varech ...

Karla Šlechtová v Karlových Varech ocenila lázeňskou tradici

13.11.2015: Karlovarský kraj dnes přivítal ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou. Cílem pracovní cesty bylo prohloubení vztahů se starosty a zástupci kraje. Nebylo překvapením, že hlavním tématem bylo lázeňství v karlovarském regionu.
„Silná tradice a vysoký potenciál cestovního ruchu, zejména lázeňství, je v Karlovarském kraji znát. Výhodou je i poloha, díky které může region těžit ze zahraniční spolupráce a využívat dobré dostupnosti německých trhů. Další výhodou kraje je i zvyšující se počet inovujících firem a investic v tomto regionu,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. 

Dopoledne bylo vyhrazené pro jednání se členy Regionální stálé konference Karlovarského kraje na krajském úřadě. Zde Karla Šlechtová představila klíčové činnosti Ministerstva pro místní rozvoj a vyslechla si aktuální potřeby starostů měst a obcí Karlovarského kraje. Poté představila některé z národních programů, které mohou zástupci kraje využívat na podporu a rozvoj regionu.

Návštěva kraje pokračovala prohlídkou dvou projektů v Karlových Varech, které byly finančně podpořeny z Regionálního operačního programu Severozápad.  Na Prvním českém gymnáziu ocenila Karla Šlechtová projekt „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech. II. etapa – přístavba západního křídla“, díky kterému mohou studenti i pedagogové využívat například moderní aulu s prostorem pro vzdělávací, kulturní a jiné společenské akce školy, včetně akcí pro veřejnost. 

Druhý projekt, který ministryně v Karlovarském kraji dnes navštívila, nese název „Centrum zdraví a bezpečí“ a má za cíl prevenci a přípravu dětí ke zvládání rizikových situací. Na základě již existujících srovnatelných  center ve světě je prokázán znatelný pokles úrazů u těch dětí, které výukou v centru prošly. „Velmi oceňuji tento unikátní projekt, který má celorepublikový význam pro naše děti, které jsou budoucností naší země," okomentovala ministryně Šlechtová.  
Kontakt pro média:
Ing. Vilém Frček, DiS.
Oddělení komunikace 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
mobil: +420 724 639 428
e-mail:vilem.frcek@mmr.cz