Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2015 > Vláda schválila Politiku architektury a ...

Vláda schválila Politiku architektury a stavební kultury ČR

14.01.2015: Vláda dne 14. ledna 2015 schválila Politiku architektury a stavební kultury České republiky. Jejím základním cílem je podpora rozvoje architektury a stavební kultury a tím i zlepšení kvality prostředí vytvářeného výstavbou.
Politika architektury a stavební kultury České republiky je nelegislativní strategický dokument s celostátní působností. Věnuje se třem základním oblastem:
·         krajina a sídla,
·         stavby,
·         vzdělávání, osvěta a výzkum.

K pozvednutí úrovně architektury a stavební kultury materiál shrnuje dosavadní analýzy, popisuje základní pojmy, sumarizuje relevantní dokumenty a související právní předpisy a zejména definuje vizi a určuje témata a cíle, kterým je třeba se věnovat. Pro jednotlivé cíle definuje opatření, která směřují k jejich naplnění. Pro každé opatření určuje garanta - instituce, které se na plnění opatření mají podílet, a termín splnění opatření.

Přijetím Politiky architektury a stavební kultury České republiky chceme splatit dluh, jenž máme k prostředí vytvářenému výstavbou, které má na kvalitu našeho života přímý vliv a které bylo dlouhou dobu zanedbáváno. Zároveň se zařadíme po bok vyspělých evropských států, kde již obdobný dokument existuje, “ uvedla ministryně Karla Šlechtová při projednávání návrhu na Úřadě vlády ČR.

Naplnění jednotlivých cílů Politiky architektury a stavební kultury České republiky by mělo vést ke kvalitnější architektuře, hospodárným budovám vhodně zasazeným do okolního prostředí, přívětivému veřejnému prostoru a harmonickým městům i venkovu včetně okolní krajiny, s respektem k místním specifikům jednotlivých oblastí v České republice. Politika architektury a stavební kultury České republiky též podporuje vzdělávání odborné i laické veřejnosti, přispívá k podněcování zájmu obyvatel o kvalitu prostředí, ve kterém žijí a podněcuje vnímání architektury jako stávající nebo i budoucí součásti našeho kulturního dědictví.
Zpracovat Politiku architektury a stavební kultury České republiky uložila vláda usnesením, kterým byla schválena Koncepce bydlení České republiky do roku 2020. Dokument připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s dalšími ministerstvy, jinými ústředními orgány státní správy, krajskými úřady, s Ústavem územního rozvoje, Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR, vysokými školami a dalšími. Návrh prošel několika koly konzultací, své připomínky vyjádřila i veřejnost.
Kompletní materiál projednaný vládou je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, na internetové adrese:
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-architektury-a-stavebni-kultury-Ceske-rep