Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2015 > Veřejné zakázky jsou tématem číslo jedna

Veřejné zakázky jsou tématem číslo jedna

30.10.2015: Ve dnech 29. a 30. října proběhl seminář zaměřený na aktuální téma veřejných zakázek. V rámci předsednictví České republiky zemím Visegrádské skupiny (V4) se na semináři sešli zástupci zemí V4, Chorvatska, Slovinska a Evropské komise, aby společně debatovali o vhodné implementaci pravidel pro zadávání veřejných zakázek.
Zákon o veřejných zakázkách nově upravuje zejména pravidla pro jejich zadávání a s tím souvisejících povinnostech dodavatelů. Nový zákon vznikl také proto, abychom byli v souladu s evropských právem a nebylo tak ohroženo čerpání dotací z EU. Měli bychom hlavně načerpat zkušenosti od ostatních členských států a inspirovat se jejich způsobem implementace zadávání veřejných zakázek. Výměna zkušeností s ostatními zeměmi EU je pro nás důležitý zdroj inspirace.
 
Hlavní náplní dvoudenní akce byla především výměna zkušeností se zadáváním veřejných zakázek v členských státech EU. Účastníci mohli využít této příležitosti, aby si předali doporučení, jak se vyvarovat nejčastějších chyb, a návrhy opatření, která jsou přijata pro programové období 2014–2020. Michael Ryan a Paulo Loureiro (Audit Directorate DG Regional and Urban Policy) se ve své prezentaci věnovali právě doporučením a postupům při zadávání veřejných zakázek. Ministerstvo pro místní rozvoj prezentovalo novelu zákona a také metodické vedení zadávání veřejných zakázek v období 2014–2020.
 

 
Ing. Veronika Vároši
Oddělení komunikace
Ministerstvo pro místní rozvoj
tel.: 734 360 704
e-mail: media@mmr.cz 

Kategorie:

Články