Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2015 > Třetí jednání Stálé konference

Třetí jednání Stálé konference

13.11.2015: Dnes 13. listopadu 2015 se v pražském Radiopaláci uskutečnilo 3. jednání Národní stálé konference. Hlavním cílem třetího jednání byla diskuse k aktuálnímu nastavení řízení a realizace územní dimenze evropských fondů, ke které se Česká republika přihlásila pro programové období 2014 - 2020.
Systém stálých konferencí je novým nástrojem regionální politiky České republiky. Jejich cílem je co nejpřesnější identifikace potřeb většiny územních partnerů a promítnutí do možností jednotlivých operačních programů. Územními partnery jsou zejména regiony, města, obce a místní akční skupiny. Společnou snahou všech členů Národní stálé konference je zlepšení rozvoje měst a obcí České republiky, a to zejména prostřednictvím naplňování cílů Dohody o partnerství.
 
V rámci Národní stálé konference proběhla paralelní zasedání Komory pro integrované územní investice a integrované plány rozvoje území, Komory pro komunitně vedený místní rozvoj a Komory regionální. Výstupem těchto jednání je shoda na budoucím postupu všech zúčastněných v oblasti rozvoje a shoda na nasměrování evropských, případně národních zdrojů tam, kde jsou nejvíce potřeba a kde budou pro danou oblast přinášet největší efekty.
 
Komora pro integrované územní investice a integrované plány rozvoje území projednávala finalizaci integrovaných strategií, jejíž schválení je podmínkou pro čerpání prostředků evropských strukturálních a investičních fondů. Většina strategií bude předložena k hodnocení v průběhu prosince 2015 či ledna 2016.
 
Města byla vyzvána k většímu zapojení do mezinárodních aktivit, jak v souvislosti s OP URBACT III, tak rodící se městskou agendou EU.
V rámci jednání Komory pro komunitně vedený místní rozvoj byl diskutován stav přípravy strategií komunitně vedeného místního rozvoje, včetně okolností stěžujících nositelům jejich dokončení a předložení žádostí o podporu strategie. 
 
Členové regionální komory se shodli, že nastavený systém regionálních stálých konferencí se v praxi osvědčil a dochází prostřednictvím nich ke koordinaci aktérů regionálního rozvoje. Mezi doporučeními zaznělo především zintenzivnění spolupráce regionálních partnerů s řídicími orgány, aby docházelo k naplňování územní dimenze evropských fondů.