Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2015 > Řídicí a koordinační výbor diskutoval ...

Řídicí a koordinační výbor diskutoval aktuální stav programového období 2007–2013

06.11.2015: Na zasedání Řídicího a koordinačního výboru si zástupci české odborné veřejnosti i Evropské komise vyslechli podrobné informace o tom, jak se České republice dařilo v programovém období 2007–2013. Na programu jednání byly aktuality o čerpání dotací i vyhodnocování krizových plánů.
Hlavním tématem jednání byl pokrok v čerpání prostředků, které má Česká republika k dispozici pro období 2007–2013. Ministerstvo pro místní rozvoj rovněž informovalo o aktivitách realizovaných v roce 2015 a také o evaluacích, které budou zpětně hodnotit využití prostředků v období 2007–2013. Vyhodnocení výsledků a přínosů ve vybraných aktivitách následně přinese mnohá doporučení pro nastavení kohezní politiky v České republice i po roce 2020.
 
Nové programové období 2014–2020 je už v plném proudu a je nutné, abychom také řádně ukončili i to minulé období. Dnes na jednání jsme řešili aktuální otázky, které se týkaly hlavně stavu čerpání EU dotací a ukončování období 2007–2013. Ministerstvo pro místní rozvoj jakožto národní koordinátor je, a i nadále bude, oporou řídicích orgánů při efektivním dočerpání evropských prostředků,“ uvedla Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce Národního orgánu pro koordinaci.
 
Řídicí a koordinační výbor je nejvyšším orgánem, který dohlíží na čerpání a využití prostředků z evropských fondů v České republice v programovém období 2007–2013. Výboru předsedá ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, členy jsou zástupci jednotlivých řídicích orgánů, sociální partneři, neziskové organizace, zástupci krajů a jako hosté se jednání účastní i zástupci Evropské komise.Ing. Veronika Vároši
Oddělení komunikace
Ministerstvo pro místní rozvoj
tel.: 734 360 704
e-mail: media@mmr.cz 

 

Štítky:

nok

Kategorie: