Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2015 > Přes 9 000 uživatelů používá nový ...

Přes 9 000 uživatelů používá nový monitorovací systém

27.08.2015: Již tři měsíce je v provozu nový monitorovací systém evropských fondů MS2014+, který byl speciálně vytvořen pro stávající programové období 2014–2020. Jeho hlavní výhody spočívají v jednotném uživatelském prostředí pro všechny operační programy a celý proces podávání žádosti je výrazně jednodušší. Už jej využilo přes 9 000 uživatelů.
Nové programové období 2014 – 2020 je už v plném proudu a žadatelé nezahálí. Po prvních třech měsících fungování MS2014+ systém využívá více jak 9 000 uživatelů, což dokazuje, že systém je dobře nastaven. Žadatelé podali skoro 2 500 zkompletovaných žádostí v objemu 76,79 mld. Kč. Celkem je už vyhlášeno 55 výzev ve čtyřech operačních programech.
 
Podle aktuálních statistik je zřejmé, že se žadatelé v systému orientují bez větších obtíží. Někteří jsou schopni odevzdat kompletní žádost o dotaci přibližně za hodinu. Evropské dotace jsou stále důležitým zdrojem pro zvýšení životní úrovně českých regionů a žadatelé si toho jsou vědomi, což dokazují aktuální statistiky,“ uvedla Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj.
 
Mezi operační programy, které již vyhlásily výzvy, patří Integrovaný operační program (IROP), OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), OP Zaměstnanost (OP Z), OP Životní prostředí (OP ŽP). Konkrétně jsou vyhlášeny dvě výzvy v IROPu, 17 výzev v OP PIK, 20 výzev z OP Z,16 výzev z OP ŽP. Aktualizovaný harmonogram výzev naleznete na stránkách http://dotaceEU.cz/cs/Kalendar-akci.

Aplikace naleznete zde    


Ing. Vilém Frček
Oddělení komunikace
Ministerstvo pro místní rozvoj
tel.: 724 639 428
e-mail: media@mmr.cz 

Štítky:

NOK

Kategorie: