Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2015 > Platí nová aktualizace Politiky územního ...

Platí nová aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky

15.04.2015: Vláda ČR schválila Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky, kterou pořídilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v souladu se stavebním zákonem a ve spolupráci s příslušnými ministerstvy, jinými ústředními správními úřady a kraji.
„Hlavním důvodem pro pořízení aktualizace byla skutečnost, že od schválení dosud platné Politiky územního rozvoje ČR 2008 uběhlo již více než 5 let. Bylo tedy nutné reagovat na nové skutečnosti jak v rámci územně plánovací činnosti, tak i v rámci činností ministerstev a jiných ústředních správních úřadů. Zadání pro aktualizaci stanovila vláda již v roce 2013 a to Zprávou o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR 2008,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Nejvíce jsou aktualizací Politiky územního rozvoje České republiky dotčené rozvojové záměry dopravní a technické infrastruktury, zejména z důvodu zohlednění nových skutečností a dokumentů, např. Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020, Dopravních sektorových strategií a nově přijatých dokumentů EU (zejména Územní agenda EU 2020, revize transevropské dopravní sítě TEN-T a transevropská energetická síť TEN-E včetně projektů společného zájmu).
 
Nově byly zařazeny rozvojové záměry dopravní infrastruktury (např. koridor pro rychlostní silnici R48, plochy pro vnitrozemské přístavy a veřejné terminály s vazbou na logistická centra) a rozvojové záměry technické infrastruktury (např. koridory pro dvojitá vedení 400kV, zejména ve vazbě na spolehlivost přenosové soustavy, plochy pro podzemní zásobníky plynu, koridory pro nové plynovody a dálkovody, z důvodu zajištění energetické bezpečnosti).
Některé rozvojové záměry byly vypuštěny z důvodu jejich realizace (např. plynovod Gazela), nebo z důvodu, že jejich význam byl vyhodnocen pouze jako krajský, nikoliv celorepublikový, nebo od jejich záměru bylo upuštěno.
 
Doposud platná Politika územního rozvoje České republiky 2008 přestává v měněných částech platit a začíná platit Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č.1.Kontakt pro média:
Ing. Veronika Vároši
Odbor komunikace
tel.: + 420 224 861  508, 734 360 704
e-mail: media@mmr.cz