Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2015 > Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ...

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek v mezirezortu: další krok k vyváženému prostředí veřejných zakázek

23.04.2015: Nový zákon o zadávání veřejných zakázek byl včera předložen do mezirezortního připomínkového řízení.
Věřím, že díky navrhované koncepci nové legislativy se nám podařilo zpracovat zákon, který je přehledný a uživatelsky přívětivý pro všechny zadavatele a který napomůže zjednodušení administrace zadávacích řízení,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Připomínkovým místům nyní běží lhůta dvaceti pracovních dnů k uplatnění připomínek. Rychlost jejich vypořádání bude záviset na tom, čeho se budou týkat, respektive na počtu těch připomínek, z kterých bude plynout požadavek na zásadní změny návrhu zákona.
 
Dle nastaveného harmonogramu by měla být finální podoba návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek předložena vládě v červnu 2015, přičemž jeho účinnost nastane nejpozději 18. dubna 2016.
Nový zákon Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo v souvislosti s přijetím tří nových evropských směrnic regulujících oblast veřejného zadávání. Jejich obsah musí být během následujících dvou let transponován do vnitrostátního právního řádu. 

Kontakt pro média:
Ing. Veronika Vároši
Odbor komunikace
tel.: + 420 224 861  508, 734 360 704
e-mail: media@mmr.cz