Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2015 > Nejvyšší představitel cestovního ruchu ...

Nejvyšší představitel cestovního ruchu Taleb Rifai přijal pozvání Karly Šlechtové do Prahy

03.08.2015: Generální tajemník Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) Taleb Rifai stráví spolu s ředitelkou Komise pro Evropu Isabelou Garaňou v České republice celkem tři dny. Jedná se o historicky první oficiální návštěvu nejvyššího představitele této organizace v České republice, kterou iniciovala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
„Návštěva slouží k prohloubení spolupráce mezi Českou republikou a Světovou organizací cestovního ruchu. Byly dohodnuty konkrétní kroky spolupráce, které jsou součástí podepsaného Plánu spolupráce na nadcházející období 2015-2017, který jsme spolu vypracovali. Generální tajemník Taleb Rifai také zmínil, že je rád, že Česká republika momentálně předsedá Visegrádské skupině, která si v čele vyžaduje silného aktéra. Této důvěry si opravdu vážím,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Česká republika na základě schůzky a podepsaného Plánu spolupráce bude získávat know-how v oblasti cestovního ruchu, a to především formou analýz, studií a kompendií statistik cestovního ruchu. Byla dohodnuta také vzájemná účast na akcích a konferencích na odborná témata v oblasti cestovního ruchu, organizovaných Světovou organizací cestovního ruchu a Českou republikou.
 
„Během dnešního odpoledne došlo také  k podpisu Globálního etického kodexu cestovního ruchu asociacemi působícími v cestovním ruchu. Dojde tak k navázání užší spolupráce mezi soukromým sektorem a UNWTO,“ dodala Karla Šlechtová.
 
Ministerstvo pro místní rozvoj je věcný a finanční gestor členství ve Světové organizaci cestovního ruchu (UNWTO). Základním posláním této organizace je podpora a rozvoj cestovního ruchu vzhledem k jeho přispění k ekonomickému rozvoji, mezinárodnímu porozumění, míru, blahobytu a všeobecnému respektování lidských práv a základních svobod. Současnou členskou základnu tvoří 156 členských států, 6 teritorií a více jak 400 přidružených členů reprezentujících soukromý sektor, vzdělávací instituce a sdružení cestovního ruchu. Česká republika na základě členství čerpá souhrnné informace z oblasti statistik cestovního ruchu, trendů cestovního ruchu, rozvoje produktů a marketingu a dalších oblastí cestovního ruchu od ostatních členských států.

         

   

Kontakt pro média:
Ing. Veronika Vároši
Oddělení komunikace
Ministerstvo pro místní rozvoj
tel.: 734 360 704
e-mail: media@mmr.cz