Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2015 > Ministryně pro místní rozvoj jednala v ...

Ministryně pro místní rozvoj jednala v Bruselu o evropských dotacích

18.11.2015: Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová dnes v Bruselu zastupovala Českou republiku na jednání Rady pro obecné záležitosti věnované politice soudržnosti. Výstupem jednání jsou společné závěry Rady ke zjednodušování pravidel pro evropské dotace, vyhodnocení iniciativy přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce INTERREG a diskuze o přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství za přispění EU fondů. Během jednání zástupci evropských států vyjádřili také kondolenci Francii.
„Česká republika vítá aktivitu Evropské komise k zjednodušování pravidel politiky soudržnosti. Chceme jasně definovaná pravidla a prostředí, které poskytnou příjemcům i dalším aktérům dostatečnou jistotu při realizaci projektů i implementaci programů. Klíčová je též preventivní role auditů. Navrhla jsem proto také, aby se tato jednání nekonala nejen dle potřeb, ale abychom vytvořili princip setkávání na pravidelné bázi. Díky zkušenostem máme s čím do evropské diskuze přispět,“ vyjádřila se k jednání ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Rada hodnotila i 25 let úspěšné realizace iniciativy  INTERREG, která posiluje integraci a spolupráci mezi regiony v Evropě. Pro kraje a obce jde o důležité téma lokální a regionální podpory se strategickým přesahem. Programy přeshraniční spolupráce s českou účastí jsou jedny z nejúspěšnějších v celé EU.
 
Diskutoval se také příspěvek politiky soudržnosti k přechodu ekonomik členských států na nízkouhlíková hospodářství. Díky systému různých podmínek a legislativních úprav má politika soudržnosti přesah mimo země s podprůměrným HDP v EU, a to do konkrétních oblastí životů občanů ČR, kde lze šetřit (např. investicemi do zateplování domů nebo do udržitelné a integrované dopravy ve městech).

Poznámka pro média:

Rada pro obecné záležitosti zajišťuje soudržnost práce Rady ve všech složeních. Je odpovědná za řadu oblastí, které přesahují jednotlivé politiky, mezi něž patří rozšiřování EU a přístupová jednání, přijímání víceletého finančního rámce (sedmiletého rozpočtového plánu EU), politika soudržnosti, záležitosti týkající se institucionálního uspořádání EU a další otázky, jimiž ji pověří Evropská rada.

V Radě pro obecné záležitosti zasedají převážně ministři pro evropské záležitosti ze všech členských států EU dle příslušného tématu. Evropskou komisi v závislosti na projednávaných tématech zastupuje příslušný komisař.Ing. Veronika Vároši
Oddělení komunikace
Ministerstvo pro místní rozvoj
tel.: 734 360 704
e-mail: media@mmr.cz 

Mediální galerie