Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2015 > Ministryně Šlechtová vítá, že se ...

Ministryně Šlechtová vítá, že se podezření v CzechTourism neprokázala

29.11.2015: Ministryně Karla Šlechtová uvítala, že se v agentuře CzechTourism nepotvrdilo podezření z trestného činu pletichy při zadávání veřejné zakázky, které prošetřoval pražský odbor hospodářské kriminality Policie ČR. Agentura je spravovaná Ministerstvem pro místní rozvoj, podnět pro šetření podalo ministerstvo 3. 3. 2015 na základě upozornění zaměstnance CzechTourism.
„Jsem ráda, že se toto konkrétní obvinění v námi zřízené organizaci neprokázalo,“ řekla ministryně Šlechtová a dodala: „Dost na tom, že čtyři rozsáhlé kontroly z března tohoto roku, iniciované ředitelkou CzechTourism Monikou Palatkovou, upozornily na řadu nehospodárností, smluvních, evidenčních a personálních problémů, s nimiž se CzechTourism dodnes vypořádává.“
 

Na základě těchto kontrol rozhodla ředitelka agentury Monika Palatková o celé řadě významných zásahů do chodu agentury. Např. o ukončení řady nevýhodných smluv, o zastavení neekonomických projektů, o změně pravidel evidence IT majetku, evidence nákladů na internetové portály atd. Tyto kontroly konstatovaly nehospodárnost i u projektu, který Policie ČR na základě uvedeného podnětu řešila (tj. zavedení Národního informačního portálu); zde však hrozilo překvalifikování až na trestný čin. 
 
„Mou snahou je výrazně snížit nehospodárnost na ministerstvu i na všech jeho zřizovaných organizacích pomocí změny zavedených procesů; především důslednější kontrolou a otevřeným prostředím. Právě tento týden hodlám proto podepsat zakládací listiny tzv. Strategické rady, která bude schvalovat všechna významná strategická a ekonomická rozhodnutí této agentury,“ říká ministryně Šlechtová.
 
První schůzka tohoto nového kontrolního orgánu CzechTourism by se mohla podle Šlechtové uskutečnit do týdne. Tento nový kontrolní orgán byl s obavami vnímán některými bývalými zaměstnanci agentury, kteří se kvůli němu několikráte pokusili zastavit změnové aktivity ministryně Šlechtové, dokonce až emotivním otevřeným dopisem na premiéra.Kontakt pro média:
Ing. Vilém Frček, DiS.
Oddělení komunikace
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
mobil: +420 724 639 428
e-mail:vilem.frcek@mmr.cz