Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2015 > Ministryně Karla Šlechtová informovala ...

Ministryně Karla Šlechtová informovala vládu o dostupnosti veřejných služeb na venkově

14.12.2015: Ve vztahu k předkládanému zákonu o elektronické evidenci tržeb ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová informovala vládu ČR ve věci dostupnosti veřejných služeb na venkově. Úkol pro pracovní skupinu je přijít se souborem opatření k zabránění odlivu služeb z venkova.
„Snižování dostupnosti veřejných služeb na venkově je obecně vnímáno jako dlouhodobější problém spojený s postupným snižováním nabídky služeb či zaměstnání. To je třeba řešit a regionům pomoci,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Zpráva vytvořená mezirezortní pracovní skupinou definuje základní pojmy, rozsah zjišťování údajů, ověření dostupnosti služeb a nastínění možnosti zabránění odlivu služeb z venkova. Veřejnou službou je v tomto kontextu chápána komerční služba určená veřejnosti. Vzhledem k potřebě získání a zpracování dalších údajů se  pracovní skupina shodla na pokračování své činnosti s výstupem v březnu 2016.
 
Za venkov, vzhledem k absenci obecně přijímané definice venkova, jsou považovány obce s méně jak 500 obyvateli. Na tyto obce bylo následně v úvodní analýze nahlíženo z pohledu hospodářsky problémových regionů či dostupnosti centra správního obvodu obce s rozšířenou působností, které je místem koncentrace veřejných služeb. Za poskytovatele služeb byly stanoveny mikropodniky na venkově (malé podniky zaměstnávající max. 10 zaměstnanců včetně fyzických osob podnikajících na základě živnostenského listu). Ve venkovských obcích se nachází více jak 76 tisíc mikropodniků, z nichž takřka 20 tisíc na území hospodářsky problémovém či v odlehlých oblastech.
 
Další činnost pracovní skupiny by měla být zaměřena na vytvoření takového souboru opatření, která přinesou další synergické efekty zejména v podobě zvýšení zaměstnanosti a stabilizaci podnikatelů. 
Ing. Veronika Vároši
Oddělení komunikace
Ministerstvo pro místní rozvoj
tel.: 734 360 704
e-mail: media@mmr.cz