Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2015 > Ministerstvo pro místní rozvoj spouští ...

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští městské integrované nástroje

17.12.2015: Ministerstvo pro místní rozvoj otevřelo výzvy k předkládání žádostí o podporu strategií Integrovaných územních investic (ITI) a strategií Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ), vyhlášených na konci listopadu. Tyto nové nástroje budou využity v celostátně nejvýznamnějších metropolitních oblastech a aglomeracích včetně jejich funkčního zázemí. Žadatelé mohou předkládat své strategie od 1. ledna 2016.
Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová v této souvislosti připomenula, že integrované nástroje přispějí k dosažení vyšší kvality strategického plánování: „Naším cílem je vyvážený rozvoj území, který přispěje k inteligentnímu a udržitelnému růstu České republiky. Využití integrovaných nástrojů předjímá přenesení odpovědnosti za plánování, řízení a částečně také za rozhodování do území.“
 
Hlavním smyslem integrovaných nástrojů je mobilizovat a soustředit evropské fondy, národní a v řadě případů i soukromé zdroje do městských oblastí, kde mohou prostřednictvím logických souborů investic v daném území přispět k řešení nejpalčivějších problémů a reagovat na rozvojové potřeby v oblasti dopravy a mobility, podpory inovací, vzdělávání, trhu práce, životního prostředí nebo také kulturního dědictví. Předkladateli strategií do výzvy mohou být tzv. jádrová města zpracovávající integrované strategie rozvoje území, která byla schopna vytvořit relativně široká partnerství v jednotlivých regionech.
 
Největší města a jejich partneři se v rámci schválených integrovaných městských strategií mohou ucházet o rezervaci prostředků na realizaci strategií v objemu cca 34 mld. Kč v případě nástroje ITI a cca 10 mld. Kč v případě nástroje IPRÚ. První strategie bude možné předkládat od 1. ledna 2016 prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+.     První výzvy na integrované projekty pak Ministerstvo pro místní rozvoj očekává ve 2. čtvrtletí příštího roku. 


Ing. Veronika Vároši
Oddělení komunikace
Ministerstvo pro místní rozvoj
tel.: 734 360 704
e-mail: media@mmr.cz