Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2015 > Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří ...

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří elektronizaci legislativy a archivu

08.12.2015: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu. Jedná se o výzvu „e-Legislativa a e-Sbírka, rozvoj Národního digitálního archivu“. Pro žadatele je připraveno přes 700 milionů korun.
„Další elektronizace je cesta k efektivnější spolupráci a také lepšímu přístupu veřejnosti k informacím,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Podpora je určena Ministerstvu vnitra a Národnímu digitálnímu archivu, dále Úřadu vlády ČR, Kanceláři Poslanecké sněmovny a Kanceláři Senátu. Podporovány budou následující aktivity:
  • Vytvoření elektronického systému Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (systém e-Sbírka a e-Legislativa) pro ověřený a moderní přístup veřejnosti k informacím o platném a minulém právu způsobem umožňující dálkový přístup a pro pokročilou elektronickou tvorbu, oběh a projednávání právních předpisů;
  • Vytvoření ověřeného a hluboce strukturovaného datového zdroje informací o právních předpisech, mezinárodních smlouvách a dalších souvisejících dokumentech a jejich vazbách na právo EU pro systém e‑Sbírka a e-Legislativa, která bude sloužit pro bezplatný přístup veřejnosti k informacím o platném a minulém právu způsobem a jako ověřený datový zdroj pro systém elektronické tvorby, uzavřeného oběhu a projednávání právních předpisů;
  • Přizpůsobení informačních systémů Úřadu vlády ČR, Kanceláře Poslanecké sněmovny a Kanceláře Senátu přímo navazující na výstavbu systému e-Sbírka a e‑Legislativa;
  • Rozvoj Národního digitálního archivu.
 
Pro žadatele je připraveno až 706 mil. Kč. Z toho je 600 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a národní spolufinancování činí max. 106 mil. Kč. Výzva je vyhlášena ve specifickém cíli 3.2 „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“ v Integrovaném regionálním operačním programu.
 
Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu od 22. prosince 2015 do 31. prosince 2016.
 
Dne 12. ledna 2016 bude Řídicí orgán IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj) organizovat seminář pro žadatele. Vzhledem k tomu, že ve výzvě je jen několik oprávněných příjemců, je seminář organizován pouze pro okruh možných žadatelů a příjemců.
 
Na adrese www.dotaceEU.cz/IROP jsou vždy v den vyhlášení výzvy zveřejněna Specifická pravidla pro žadatele a příjemce. Žádosti o podporu budou předkládány v elektronické podobě v aplikaci MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz    . Harmonogram dalších plánovaných výzev IROP na rok 2015 a 2016 je k dispozici na  webových stránkách http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty.
 
Ing. Veronika Vároši
Oddělení komunikace
Ministerstvo pro místní rozvoj
tel.: 734 360 704
e-mail: media@mmr.cz